Til hovedinnhold
Norsk English

Skal gjøre norsk aluminiumsindustri bærekraftig gjennom Grønn plattform

Aluminium står for en stor del av Norges eksportinntekter og er et viktig materiale for det grønne skifte. Samtidig krever produksjonen av aluminium mye energi. Nå kickstartes prosjektet AluGreen som skal gjøre norsk aluminiumsindustri mer bærekraftig, verdiøkende og sirkulær.

Gjennom Grønn plattform-ordningen ble det gitt 1 milliard kroner til større prosjekter der man skal utvikle og skalere nye grønne løsninger og produkter i norsk næringsliv.  

SINTEF er samarbeidspartner i AluGreen, ett av prosjektene som har fått støtte gjennom Grønn plattform-ordningen. Prosjektet skal utforske, utvikle og pilotere sirkulære aluminiumsprodukter. Hydro er prosjektleder mens Benteler, Nexans og 14 andre industripartnere i tillegg til SINTEF og NTNU deltar i prosjektet.   

Fortsatt fremtidens metall 

– Aluminium er fremtidens metall, og økt etterspørsel innen konstruksjoner, elektrifisering og transport er spådd inn mot det grønne skiftet. Aluminium produsert på fornybar energi blir med sine lettvektsegenskaper og resirkulerbarhet et viktigere og viktigere materiale for eksempel vindmøller, solcellestrukturer og batterier, sier konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv.   

Aluminium er et materiale som kan resirkuleres om og om igjen uten å miste sine opprinnelige egenskaper som letthet, ledningsevne, formbarhet, holdbarhet, ugjennomtrengelighet og gjenvinnbarhet. Dette gjør aluminium til en viktig ressurs for en klimanøytral og sirkulær økonomi, og er et materiale med mange fremtidige anvendelser i nøkkelsektorer over hele Europa. 

SINTEF og NTNU representerer verdensledende aluminiumskompetanse​ med et tett samarbeid med industrien og et stort internasjonalt nettverk. SINTEF og NTNU har for eksempel samarbeidet tett med, og bidratt til utviklingen av Hydros elektrolyseteknologi og deres støperiprosesser. 

På skuldrene av senter for forskningsbasert innovasjon 

– I SINTEF jobber vi med hele verdikjeden for aluminium, og fra den grunnleggende forskningen til utvikling og skalering av produkter og prosesser. I tillegg ville dette prosjektet aldri kommet gjennom det trange nåløyet i Grønn plattform om det ikke hadde stått  på skuldrene av flere av sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI), sier Alexandra Bech Gjørv.  

Hun trekker frem tre viktige senter for forskningsbasert innovasjon innenfor aluminium:  

Disse sentrene leverer viktig kompetanse for AluGreen innen legeringsutvikling, resirkulering, manufacturing og lavkarbon-aluminiumsprodukter til anvendelser innenfor mange sektorer som for eksempel bilindustrien, flytende vind, aluminumsbroer og kraftmaster. 

AluGreen har som prosjekt finansiert gjennom Grønn plattform til hensikt  å ta løsninger helt fram, parallelt med at det bygges kompetanse og konkurransekraft i bedrifter og forskningsmiljøene.  

Estimerte effekter av prosjektet er å redusere utslippet av CO2 med 50-80%, øke eksportmerverdien av aluminiumsbaserte sirkulære produkter med 7 milliarder kroner i året, og å skape minst 1500 grønne, bærekraftige og høykvalifiserte arbeidsplasser.  

– Dette er et ambisiøst plattform-prosjekt hvor vi i SINTEF er stolte over å få bidra til, som forskningspartner og som leder av prosjektets kompetanse-prosjekt, sier Alexandra Bech Gjørv. 

 Prosjektpartnere 

 • Norsk Hydro ASA (prosjektansvarlig) 
 • Oshaug Metall AS 
 • Christie & Opsahl AS 
 • Overhalla Betongbygg AS 
 • Norcable AS 
 • Corvus Energy AS 
 • Ocean Sun AS 
 • Kodyna AS 
 • Leirvik AS 
 • Nexans Norway AS 
 • Benteler Automotive Raufoss AS 
 • Metallco Aluminium AS 
 • Sintef Manufacturing AS 
 • Sintef Industri 
 • Prodtex AS 
 • Manufacturing Technology Norwegian Catapult As 
 • Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet Ntnu 
 • Statnett SF 
 • Nordic Office Of Architecture AS 
 • Dr. Techn Olav Olsen AS 

Kontaktperson