Til hovedinnhold
Norsk English

– Vi må lykkes i EU for å klare grønn omstilling

Rektor ved NTNU, Anne Borg og konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, innledet European Strategy Summit 2021.
EUs forskningssamarbeid er en viktig drivkraft for Norges grønne omstilling, og øker utviklingen av konkurransedyktig teknologi.

Det var en av hovedkonklusjonene fra NTNU og SINTEFs årlige europeiske strategitoppmøte som gikk av stabelen 23.-26. november.

Men suksess i EUs Horsiont Europa kommer ikke av seg selv – og bedrifter, offentlig sektor og forskningsmiljøet er avhengige av gode rammevilkår, understreket SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, i sin oppsummering.

Hun pekte også på at ordninger som STIM-EU, prosjektutviklingsstøtte og medvirkningsstøtte er helt nødvendige skal vi lykkes.

Budskapet til statssekretær, Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet, la vekt på behovet på et sterkt europeisk engasjement, om Norge skal lykkes i omstillingen til lavutslippssamfunn som skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst. 

Skryt fra Europakommisjonen

Direktøren i Europakommisjonens avdeling for forskning og utvikling, med ansvar for Horisont Europa, Julien Guerrier var klar i sitt budskap: "Gratulerer med fremragende deltakelse i Horisont Europas siste utlysning om teknologi for å levere målene innen EUs Grønne giv!"

Guerrier mente Norge er en modell for andre EU-land, men la til at han oppfordret Norge til å heve ambisjonsnivået i det nystartete programmet Horisont Europa. Næringsmininster, Jan Christian Vestre, gratulerte NTNU og SINTEF i sitt innlegg for rekorduttelling i EUs grønne giv-utlysning, hvor Norge stakk av med fem prosent av hele pengepotten.

Samarbeidet gir de største mulighetene

EU-forskning er langt mer enn pengene og SINTEF har regnet ut at forskningssamarbeidet i EU gir femten ganger så stor uttelling som verdien i kroner og øre, i form av samarbeid med andre ledende forskningsmiljøer og nettverk. Ikke minst muligheten til å danne europeiske verdikjeder og dertil oppskalering i markedet.

Syv delsesjoner på områdene hav, energi, helse, mat, sirkulærøkonomi, digital og batterier brynet seg på innlegg og dialog med eksperter på sine respektive områder fra Europakommisjonen i Brussel- og fikk klare signaler på hva EU forventer fra norsk teknologi- og innovasjonsmiljø.

– Vi må sitte på voksen-bordet

I år samlet strategitoppmøtet også et femtitalls toppledere fra næringsliv, offentlig sektor til en fysisk arbeidsøkt i toppetasjen i Munchmuseet, hvor Klima- og miljøminister Espen Barth Eide innledet. Nettopp hjemkommet fra FNs klimatoppmøtet i Glasgow, understreket klimaministeren at utviklingen vil gå raskt, og at Norge sitter på mange av løsningene som Europa og verden trenger for å nå 1,5-gradersmålet.

Flere innledere, blant annet Arvid Moss, konserndirektør for Energi i Norsk Hydro og leder av Eksportstrategirådet, var opptatt av at norske aktører må bli flinkere til å samarbeide i Brussel for å formidle utviklingen i EU på områder av strategisk betydning for norsk økonomi.

Lederne for Innovasjon Norge og Forskningsrådet, Håkon Haugli og Mari Sundli Tveit, vektla også i sine innlegg behovet for å utnytte synergieffektene mellom virkemiddelapparatene i Norge og EU.

"Vi må sitte på voksen-bordet" sa Haugli, med henvising til at vi må utnytte vår besøkelsestid når sjansene byr seg i EU. I gruppearbeidet rundt bordene i Munchmuseet gav deltakerne mange gode innspill, som NTNU og SINTEF vil sy sammen og presentere deltakerne.

Se bilder fra konferansen: 

summit-640-1.jpg
Espen Barth Eide

summit-640-2.jpg
Patrick Waldemar, Toril Nagelhus Hernes og Morten Dalsmo

summit-640-3.jpg
Karianne Tung 

summit-640-4.jpg
Mari Sundli Tveit og Håkon Haugli

summit-640-5.jpg