Til hovedinnhold
Norsk English

Bidrar i viktig forskning på seksuelle overgrep mot barn og unge på nett

Et barn som sitter foran en skjerm
SINTEF er tiltenkt midler for å lage en kunnskapsoversikt over forskning på overgrep mot barn og unge på internett. Foto: Shutterstock
Seksuelle overgrep mot barn og unge over internett er et alvorlig samfunnsproblem, som regjeringen nå bevilger 8,5 millioner kroner til å forske på. SINTEF er tiltenkt ett av tre forskningsprosjekter som får midler.

– Det er bekymringsfullt at en betydelig andel av seksuelle overgrep mot barn og unge over internett begås av andre barn og unge. Dette er spesielt urovekkende med tanke på at det å begå et seksuallovbrudd i ung alder kan øke risikoen for å begå nye overgrep. Derfor trenger vi mer kunnskap om disse personene, for å forstå mekanismene som ligger bak, og hvordan overgrep kan forhindres i fremtiden, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding. Hun varsler at regjeringen bevilger 8,5 millioner kroner til tre nye forskningsprosjekter. SINTEF er tiltenkt kontrakt på det første forskningsprosjektet, som er en kunnskapsoversikt som skal gi regjeringen et nyttig grunnlag for utvikling av politikk fremover.

Forebygge fremtidige overgrep

– Vi trenger mer kunnskap om gjerningspersoner, overgrepsutsatte og de arenaene som benyttes for overgrep over internett. Med god kunnskap kan vi i større grad bekjempe denne alvorlige kriminaliteten. Derfor har vi til hensikt å inngå kontrakt med tre ulike leverandører, for å fremskaffe ny og relevant forskning på dette temaet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Et forskerteam fra SINTEF skal, i samarbeid med en forsker fra Politihøyskolen i Bodø, samle nasjonal og internasjonal forskning og grålitteratur om overgrep mot barn og unge. Det er spesielt forskning knyttet til internettrelaterte overgrep eller overgrep som starter online og går over til å bli fysiske overgrep, som blir fokus i denne kunnskapsoversikten.

- Vi skal bidra til å avdekke kunnskap som kan være med på å forebygge fremtidige overgrep. I arbeidet med dette prosjektet skal vi blant annet se på hva som kjennetegner seksuelle overgrep mot barn på og utenfor internett, og hva som er årsakene til at noen begår disse kriminelle handlingene, sier forsker Eva Lassemo i avdeling Helse i SINTEF Digital. Hun er glad for at regjeringen bevilger penger til forskning på dette området.

Stort omfang

- Under research til dette prosjektet så vi hvor stort omfanget av overgrep mot barn og unge faktisk er. Det er både et nasjonalt problem og et globalt problem, der overgripere og ofre kan befinne seg i ulike land. Ved å belyse kjennetegnene på overgrep, årsakene til at noen blir overgripere og virkemidlene som har effekt, kan vi bidra til bevisstgjøring og hindre at overgrep blir begått, sier hun.

Det andre prosjektet som regjeringen ønsker å tildele midler til er et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) og OsloMet ved NOVA. De skal gjøre analyser av gjerningspersoner og barn og unge utsatt for overgrep.

Regjeringen har også planer om å tildele midler til et sammensatt forskningsmiljø fra NTNU og Oslo- og Trøndelag politidistrikt, som skal utføre en kartlegging og analyse av arenaer som brukes til tilgang og deling av overgrepsmateriale.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson