Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsministeren åpner unikt nullutlipps-laboratorium i Trondheim

ZEB-laboratoriet
Det nye nullutslippslaboratoriet ligger på Gløshaugen i Trondheim. Foto: Matthias C. Herzog
Torsdag 4. mars åpnes ZEB-laboratoriet i Trondheim. I dette laboratoriet skal framtidas løsninger for bærekraftige bygg og tekniske løsninger testes ut samtidig som forskere jobber der.

NTNU og SINTEF ser frem til å tilby kunder og samarbeidspartnere en unik fullskala forskningsinfrastruktur for fremtidens nullutslippsbygg.

ZEB står for Zero Emission Buildings, eller nullutslippsbygg. Prosjektet bidrar til å redusere klimagassutslipp gjennom bærekraftig bygg- og områdeutvikling. Bygget er også et unikt eksempel på hvordan vi kan energieffektivisere bygg og frigjøre energi til annen bruk, samt klimatilpasse bygninger og infrastruktur samtidig som vi former gode bygninger med godt innemiljø for befolkningen.   

Det nye ZEB-laboratoriet er utstyrt med:

  •  1500 sensorer, 150 styrte objekter og 17000 datapunkter
  • 2 tvillingrom, hvert med inntil 11 arbeidsplasser, med oppgradert instrumentering og styring
  • Temperatur- og fuktighetsmålere i ulike posisjoner i fasader og tak
  • Styringssystem som kan settes i «forskningsmodus». Det vil si at man kan overstyre toppsystemet med egne algoritmer

Laboratoriet er også en viktig ressurs for to andre pågående forskningssentre i Trondheim: Forskningssenteret for miljøvennlig energi, Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN) og SFI Klima 2050.

ZEB-laboratoriet skal være:

  • Et laboratorium for utvikling av internasjonalt konkurransedyktig industri
  • Et laboratorium for kunnskapsgenerering på høyt internasjonalt nivå
  • En forskningsarena for utvikling av nullutslippsbygg
  • En arena for reduksjon av risiko ved implementering av løsninger for nullutslippsbygg
  • En nasjonal ressurs for alle forskningsorganisasjonene innen området

I sin omtale av ZEB-laboratoriet skriver Norges forskningsråd at "laboratoriet gir Norge en unik posisjon i Europa." Bygget er moderne og innovativt, og et godt eksempel på samskaping mellom FoU-miljøer, offentlige aktører og ledende entreprenører.

ZEB-laboratoriet er finansiert av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Enova. Laboratoriet er utviklet i et samspill mellom NTNU, SINTEF, Orion, Veidekke Entreprenør, Link Arkitektur, Siemens, Vintervoll, Bravida, Multiconsult og Aas-Jakobsen. Les mer her.

Nullutslippsbygg og klimapositive løsninger er sentralt for å møte nullutslippssamfunnet og bidra til det grønne skiftet. I tillegg til å være et unikt laboratorium i verdenssammenheng, er ZEB-laboratoriet også en del av en fremtidig NTNU-campus i Trondheim, der staten ved Statsbygg er en viktig medspiller.

Åpningen av ZEB-laboratoriet vil finne sted torsdag 4. mars 2021 kl. 09.00-11.00 på Gløshaugen i Trondheim, med kun få personer til stede fysisk. Sendingen kan følges direkte her: https://vimeo.com/event/722587/embed/6e4c8c496e

PROGRAM

0900: Velkommen
Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør SINTEF Community. Introfilm om ZEB-laboratoriet
0910: Offisiell åpning
Henrik Asheim (H), Forskning- og høyere utdanningsminister
0920: Betydningen av SINTEF og NTNU i byutviklingsperspektiv
Rita Ottervik (Ap), ordfører i Trondheim
0925: ZEB-laboratoriet et flaggskip for undervisning om framtidens bygninger
Anne Borg, rektor NTNU
0935: Stort framskritt for flerfaglig næringsrettet forskning innen byggområdet
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF
0945: Forskningsinfrastruktur for å møte klimautfordringene
Fridtjof Unander, områdedirektør Forskningsrådet
0955: Hvorfor er bygg viktig for Enova?
Øyvind Leistad, markedsdirektør Enova SF
1005: Sterkt verktøy for de store forskningssentrene SFI Klima 2050 og FME ZEN
Berit Time, sjefforsker og senterleder SINTEF
Arild Gustavsen, professor og instituttleder NTNU 
1020: Bygget som en del av Veidekkes bedriftsstrategi
Jimmy Bengtsson, konsernsjef Veidekke
1030: Nye samarbeidsformer for optimalisering av prosjekter til rett tid Gunnar Næss, leder Team Trondheim LINK Arkitektur
1040: Takk for i dag
Fredrik Shetelig og Olav Bolland, dekaner NTNU

Kontakt presse:
Veslemøy Nestvold, kommunikasjonssjef SINTEF Community, tlf. 92250493
Espen Sletvold, kommunikasjonsansvarlig, Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU, tlf. 97128188

 

Kontaktperson