Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF miljøsertifikat til fugemasse fra PCI og CT1 fugemasse og lim

Lim, fugemasser og de fleste andre byggevarer må testes for å dokumentere utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer til inneluft. Foto: PCI
- Vi ser at bransjen nå har økt fokus på helse- og miljøegenskapene til byggematerialer og at kunder i større grad ønsker dette dokumentert, sier enhetsleder Marius Kvalvik i SINTEF.

Et SINTEF Miljøsertifikat dokumenterer helse- og miljøegenskaper for et enkeltprodukt etter relevante forskriftskrav i TEK17 og miljøregelverket samt BREEAM-NOR. SINTEF er teknisk kontrollorgan, og som uavhengig tredjepartsorgan tilbyr forskningsinstituttet sertifisering av mange typer produkter. 

PCI har fått utarbeidet SINTEF Miljøsertifikat for en silikonfugemasse for innendørs og utendørs bruk. Sertifikatet dokumenterer at fugemassen ikke inneholder eller avgir skadelige forbindelser til inneluft.  

Teknisk sjef for den nordiske delen av PCI, Esa Erkila, er fornøyd med at fugemassen nå har fått Miljøsertifikat fra SINTEF. 

- Våre kunder ønsker produkter som er dokumentert etter markedskrav og kravene i det norske regelverket, sier Erkila.  

SINTEF Miljøsertifikat blir automatisk oppdatert til NOBB-basen og vil dermed være tilgjengelig for alle norske byggevarekjeder og andre brukere av denne basen. Blant de som er fornøyd med det er CT1, som nylig har fått utstedt SINTEF Miljøsertifikat for en polymerbasert fugemasse og lim. 

- Det at SINTEF Miljøsertifikat automatisk kobles til NOBB-basen er suverent og letter vårt arbeid mye. Vi slipper å bruke tid eller huske på å oppdatere basen, samtidig som vil føler oss trygge på at de som har nytte av en slik info automatisk får tilgang, sier Torry Nyborg, daglig leder i CT1 Norge. 

Ifølge Nyborg understreker et SINTEF Miljøsertifikat at CT1 er en seriøs aktør som har fokus på både helse og miljø. 

Regler for helse- og miljøskadelige stoffer i byggevarer  

Helse- og miljøskadelige stoffer i byggematerialer kan gjøre skade mens bygget er i bruk og i tillegg begrense muligheten for materialgjenvinning. SINTEF Miljøsertifikat dokumenterer fravær av helse- og miljøskadelige stoffer som sikrer en trygg bruks- og avfallsfase.  

Produktforskriften angir hvilke helse- og miljøskadelige stoffer som er forbudt i Norge. EUs kjemikalieregelverk REACH er implementert i Norge og angir forbud og begrensninger for bruk av helse- og miljøskadelige stoffer. Den norske Prioritetslisten angir stoffer som norske myndigheter ønsker å stanse eller redusere bruk eller utslipp av.  

Produkter som får SINTEF Miljøsertifikat, inneholder ikke noen av stoffene på disse listene.    

Produkter i kontakt med inneluft 

I henhold til TEK17 skal produkter til byggverk som påvirker inneluften, være dokumentert eller bedømt lavemitterende.  Produkter av rent metall og glass bedømmes som lavemitterende uten testing. Lim, fugemasser og de fleste andre byggevarer må testes for å dokumentere utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer til inneluft. For å få utstedt SINTEF Miljøsertifikat kontrolleres avgivelse av flyktige organiske forbindelser (VOC), kreftfremkallende forbindelser og formaldehydemisjoner.  

Samsvar med BREEAM-NOR 

SINTEF Miljøsertifikat er godkjent som dokumentasjon i henhold til BREEAM-NOR (BREEAM-NOR 2016 Teknisk Manual) for følgende punkter:  

  • Fravær av miljøgifter på A20-listen (ref. Mat 01 Bærekraftige materialvalg, sjekkliste A20)
  • Emisjoner for materialer i tabell 14 (ref. Hea 02 Inneluftkvalitet, tabell 14)

Supplerer annen produktdokumentasjon 

Byggevarer skal ha tilstrekkelig dokumentasjon for omsetning og bruk.  Helse- og miljøegenskaper for byggevarer er i liten grad er innarbeidet i harmoniserte produktstandarder som danner grunnlaget for CE-merking og europeiske tekniske godkjenninger (ETA). 

Enhetsleder for SINTEF Certification, Marius Kvalvik, er svært fornøyd med at de første miljøsertifikatene for byggevarer nå foreligger. 

- Vi ser at bransjen nå har økt fokus på helse- og miljøegenskapene til byggematerialer, og at kunder i større grad ønsker dette dokumentert. 

Krav til SINTEF Miljøsertifikat og gyldige sertifikater er tilgjengelig på www.sintefcertification.no

Utforsk fagområdene

Kontaktperson