Til hovedinnhold
Norsk English

Internasjonale forpliktelser for skalering av CCS

Panellists discussing the role of CCS in reaching net zero by 2050
Et internasjonalt panel med deltakere fra myndigheter, forskningsmiljø og industri var samlet i sin anbefaling; skal vi klare netto nullutslipp i 2050 må vi utvikle og skalere CCS-teknologi.

 

Maren Sundli fra forskningsrådet innledet med den tydelige anbefalingen fra IAE-rapporten om CCUS sin rolle i overgangen til ren energi: karbonfangst og lagring er den eneste teknologien som bidrar til både å redusere utslipp og fjerne CO2 – derfor må vi satse og oppskalere denne teknologien.

Tom Tom Howes fra IEA presenterte funn fra rapporten, som også inneholder et veikart for de ulike sektorene for hvordan de skal nå netto nullutslipp i 2050 ved hjelp av CCS. De andre deltakerne i panelet var Jennifer Wilcox fra US Department of Energy, Frederic Hauge fra Bellona, Fridtjof Unander fra Forskningsrdet, Steve Oldham fra Carbon Engineering og Nils Røkke fra SINTEF.

Kontaktperson