Til hovedinnhold
Norsk English

Wiki for fiskevennlig vannkraft

Øvre Leirfoss
Øvre Leirfoss, Foto: SINTEF
Utbygging av vannkraft må skje på naturens premisser. Miljødesign er en metode som tar hensyn til natur og samfunn når man utvikler nye energiprosjekter. Nå har forskere fra SINTEF  lansert en nettside (wiki) med tiltak, metoder og verktøy for fiskevennlig vannkraft.

- Målet med wikien er å forbedre tilstanden for fisk ved å presentere de mest oppdaterte tiltakene og nye innovative verktøy innen miljødesign, sier Bendik Torp Hansen fra SINTEF Energi, som er prosjektleder for wikien.

Wikien er en del av arbeidet i EU-prosjektet FIThydro. Hovedmålgruppen er regulanter som vil innføre tiltak, konsulenter, ulike interessegrupper, forvaltning og forskere.

- Med økende klimaendringer trenger vi både mer fornybar vannkraft, samt å bruke den fleksible vannkraften til å spille sammen med vind- og solkraft, sier seniorforsker i SINTEF Energi Atle Harby.

- Dette må gjøres på naturens premisser, og da trenger vi å bruke miljødesign. Miljødesign er en metode som tar hensyn til både kraftproduksjon og miljøforhold gjennom å kombinere kunnskap om vannkraft, hydrologi, teknologi, økonomi, biologi og samfunn, sier Harby.

Samler alle tiltak på et sted

-Wikien samler alle tiltak som kan gjennomføres for å gjøre vannkraft mer fiskevennlig og samtidig ivareta kraftproduksjon, sier Bendik Torp Hansen. - Nå har vi samlet mest mulig informasjon på ett sted og dette hadde ikke blitt gjort før.

Skjermdump fra www.fithydro.wiki

Wikien presenterer en katalog med avbøtende tiltak som kan brukes for å løse utfordringer relatert til miljøbasert vannføring, habitatforhold, sedimenthåndtering, og opp- og nedvandring for fisk. Wikien gir også informasjon om metoder, verktøy og instrumenter som kan brukes til å planlegge, gjennomføre, overvåke og vedlikeholde tiltakene.

- Et godt kunnskapsgrunnlag er viktig og nødvendig for å sikre gode avveininger av fordeler og ulemper ved ulike miljøtiltak i den enkelte sak. En kunnskapsbase som wiki vil kunne bidra til det, sier senioringeniør Eilif Brodtkorb i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

Hvert tiltak er illustrert med en klassifiseringstabell som viser ekstra informasjon, som for eksempel hvilke typer elver tiltaket passer for, hvilke fiskearter det er rettet mot, og teknologiens modenhet. Kostnader for tiltakene er også gitt, der det finnes datagrunnlag.

- For å gjøre resultatene fra prosjektet allment tilgjengelig, ligger wikien åpen for alle, sier Torp Hansen.

Beslutningsverktøy

FIThydro-prosjektet har også utviklet et beslutningsstøtteverktøy (Decision Support System/DSS) som er knyttet til wikien. DSS og wikien hjelper brukere til å finne mulige avbøtende tiltak.

-  Wikien kan støtte beslutningsprosesser og bidra til en enklere kommunikasjon og forhandling ved å gi brukere en samlet plattform som kunnskapsgrunnlag, sier Torp Hansen.

- Wikien er et levende dokument som kontinuerlig vil bli oppdatert av eksperter med den nyeste teknologien og forskningen, avslutter han.

Utforsk fagområdene