Til hovedinnhold

Utslippsfrie nabolag i Norge kan endre det europeiske kraftmarkedet

- Når norske bygg bruker mindre strøm, blir det billigere å fase ut fossil kraftproduksjon i Europa, sier Stian Backe i SINTEF.

ZEN-konferansen gjennomføres i år både fysisk og digitalt. Illustrasjonen viser nullutslippsområdet "Ny by – Ny flyplass" som skal bygges i Bodø. Ill.: Henning Larsen Arkitekter

Backe har undersøkt hvordan lokal energiproduksjon i nullutslippsområder påvirker det store kraftmarkedet.

Siden Norge har Europas høyeste fornybarandel i kraftproduksjonen, kan vi kutte utslipp blant annet ved å elektrifisere transport og industri. Da kommer vi til å trenge mer strøm.

Fornybar strømproduksjon og energieffektivisering i norske nabolag gjør at vi delvis unngår andre investeringer, for eksempel i vindkraft. Når norske bygg bruker mindre strøm, blir også norsk vannkraft mer tilgjengelig i resten av Europa, hvor 40 prosent av dagens strømproduksjon er fossil. Norsk regulerbar vannkraft spiller godt på lag med en økende andel variabel fornybar strøm (sol og vind) på kontinentet.

- Det gjør at europeiske klimamål blir enklere og billigere å oppnå, sier Backe.

Vil du høre mer om dette? Da kan du bli med på ZEN-konferansen 19. oktober i Trondheim. Det er også mulig å følge konferansen digitalt.

Les mer og meld deg på her

Forskningen er utført som en del av et phd-arbeid ved NTNU i senteret FME ZEN, og presenteres i rapporten Zero emission neighbourhoods in the european energy system

Publisert torsdag 7. oktober 2021
Forsker
481 83 819

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024