Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF ønsker ny regjering lykke til

Norges nye regjering ble presentert på Slottsplassen torsdag 14. oktober. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor.
Landet har fått en ny regjering, og SINTEF ønsker regjeringen lykke til med viktig arbeid. For at vi skal nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss, er det avgjørende at de satser på å ta i bruk nye teknologier.

–  Vi ønsker den nye regjeringen lykke til med viktig arbeid, sier konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv.

Norge står overfor en svært stor omstilling til  et digitalt nullutslippssamfunn. Det krever en kraftfull satsing på forskning og innovasjon. Nye løsninger skal utvikles og kjente skal skaleres. Begge deler krever tett samarbeid mellom bedrifter, offentlige virksomheter og sterke anvendte forskningsmiljøer. 

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for SINTEF.

Forskning, utvikling og innovasjon er avgjørende 

–  Jeg vil særlig understreke viktigheten av konkret oppfølging av gode formuleringer i den nylig fremlagte Hurdalsplattformen, sier hun.  

Alexandra Bech Gjørv peker på disse punktene:  

  • «Forskning, utvikling og innovasjon er avgjørende for at norske bedrifter skal hevde seg internasjonalt over tid, og for at vi skal nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss. Politikken må derfor gi næringslivet insentiver til å utforske og ta i bruk ny teknologi, særlig innen lav- og nullutslippsløsninger, kunstig intelligens, stordata, autonome systemer og tingenes internett.»
  • «For å skape nye jobber og kutte utslipp, vil regjeringen føre en aktiv næringspolitikk, og satse på områder som karbonfangst, -bruk og -lagring, havvind, hydrogen, batteriteknologi, grønn skipsfart, landtransport, samt skog, treforedling og andre fornybare næringer.»

Regjeringen vil: 

  • Satse på Ocean Space Center. 
  • Videreføre 3 prosent-målet i forskingspolitikken og legge frem en strategi for at forsking og utvikling i næringslivet skal utgjøre 2 prosent av BNP innen 2030. 
  • Styrke norsk forsking, både i offentlig regi og i næringslivet, og prioritere et løft for forsking på klima og omstilling. Forskingsinstituttene spiller en sentral rolle. 
  • Satse på forskningssentre for næringsdrevet digitalisering (FND), som samler ekspertise fra forskning, akademia og næringsliv etter modell fra tilsvarende ordninger på miljøvennlig energi. 
  • Etablere et nasjonalt senter for utvikling og produksjon av vaksiner og biologiske legemidler. 

 
Les også: - Nå skal vi bygge landslag innen digitalisering!

Kontaktperson