Til hovedinnhold
Norsk English

- Nå skal vi bygge landslag innen digitalisering!

Portrett av mann
SINTEFs konserndirektør Morten Dalsmo er klar for å bygge landslag innen digitalisering når regjeringen nå satser på forskningssentre for næringsdrevet digitalisering. Foto: SINTEF
Den nye regjeringen løfter frem anbefalingen til den nasjonale strategien Digital21 og satser på forskningssentre for næringsdrevet digitalisering. - Dette er en seier for næringslivet, sier SINTEFs konserndirektør Morten Dalsmo, som ledet strategiarbeidet.

En av de viktigste anbefalingene Digital21 kom med, var å opprette forskningssentre for næringsdrevet digitalisering (FND-er). Solberg-regjeringen fulgte ikke opp styringsgruppens anbefaling den gang. Nå velger den nye regjeringen å løfte frem Digital21s initiativ i Hurdalsplattformen:

"Regjeringen vil satse på forskningssentre for næringsdrevet digitalisering (FND), som samler ekspertise fra forskning, akademia og næringsliv etter modell fra tilsvarende ordninger på miljøvennlig energi."

- Det er veldig gledelig at den nye regjeringen følger opp Digital21s anbefaling om å opprette forskningssentre for næringsdrevet digitalisering. Dette er en seier for næringslivet og for forskningen, og vil gi norske bedrifter et viktig digitaliseringsløft, sier SINTEFs konserndirektør Morten Dalsmo, som ledet Digital 21s styringsgruppe

Det var bred enighet i styringsgruppen, som bestod av representanter fra næringslivet, kunnskapsorganisasjoner og partene i arbeidslivet, om å opprette slike forskningssentre, for særlig å styrke teknologiområdene kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer. Regjeringserklæringen trekker også frem disse teknologiområdene som viktige for næringslivet fremover.

- Et avgjørende middel for å realisere det grønne skiftet

- Vi gleder oss til å regjeringens utlysning av forskningssentrene og ser frem til å bygge landslag innenfor næringsdrevet digitalisering sammen med partnere i akademia og næringslivet, sier Dalsmo. De nye forskningssentrene vil operere på tvers av næringer og bransjer, slik at aktørene kan lære av hverandre, og vil være komplementære til de tematiske ordningene Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Kompetansen som bygges gjennom FND-ene vil utgjøre grunnmuren for digital og grønn omstilling.

- Slike tiltak er viktige for å ivareta en konkurransekraftig industri i et globalt marked, og er et premiss for omstillingen av norsk næringsliv. Digital teknologi og digitalisering er et avgjørende middel for å realisere det grønne og digitale skiftet, sier Dalsmo.

Vil skape grønn vekst

Leder for teknologi og digitalisering i Abelia, Kjetil Thorvik Brun, berømmer Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Han mener at en viktig brikke vil falle på plass for å skape grønn vekst i den stadig mer teknologidrevne økonomien, når regjeringen nå henter frem anbefalingene fra Digital21.

- All omstilling begynner med kompetanse, og den kompetansen som trengs for den digitale transformasjonen er stadig mer spesialisert. Dette utløser også styrket behov for tverrsektorielle samarbeid og kobling av ulike kompetansegrener. FND-ene svarer nettopp på denne utfordringen og vil gjøre det mulig å bygge slagkraftige økosystemer som kan levere på det grønne skiftet, sier han.

Vil redusere terskelen for SMB-er

DigitalNorway, som hadde ansvaret for sekretariatet i Digital21, deler begeistringen.

- Vi er naturligvis glade for å se at den nye regjeringsplattformen tar med så mange av Digital21s anbefalinger, som for eksempel å etablere forskningssentre for næringsdrevet digitalisering. Dette vil kunne bidra til å redusere terskelen for små og mellomstore bedrifters tilgang til avansert digital teknologi og løsninger, og kunne ta dette i bruk i ny verdiskapende virksomhet. Vi ser frem til å bidra i realiseringen av nye forskningssentre for næringsrettet digitalisering i tett samspill med SINTEF, sier DigitalNorways leder, Liv Dingsør. Også fagforeningen Tekna står nå klare til å bidra til digitaliseringsløftet.

- Nå må intensjonene i Hurdalsplattformen omgjøres til konkrete tiltak. Forskning, næringsliv, teknologene og myndighetene må nå jobbe sammen for å få dette til. Sammen med SINTEF og andre ledende aktører ønsker Tekna å spille en nøkkelrolle i å skyve Norge opp i verdenstoppen for digital omstilling, sier visepresidenten i Tekna, Elisabet Line Haugsbø.

Kontaktperson