Til hovedinnhold
Norsk English

Vil utvikle bærekraftige fôringredienser til fremtidens laks

I prosjektet skal forskere teste et proteinrikt insektmel og en omega-3-rik algebiomasse i fôr, gjennom hele verdikjeden. Ingrediensene kan bidra til økt fleksibilitet i valg av bærekraftige råvarer i framtidens fiskefôr. Foto: Helge Skodvin © Nofima.
SINTEF Ocean, Nofima, InnovaFeed, Corbion Algae Ingredients, Cargill og Auchan samarbeider om å sette fart på innovasjon innen fôringredienser, som kan bidra til bærekraftig vekst for akvakulturnæringen.

Millennial Salmon-prosjektet skal utvikle bærekraftige løsninger for framtidens oppdrettslaks.

Målet med det fireårige prosjektet er å skape en mest mulig bærekraftig oppdrettslaks med nye komponenter fra sirkulærøkonomien og et lavt karbonavtrykk.

Millennial Salmon-prosjektet finansieres primært av Forskningsrådet, med et budsjett på 13,5 millioner kroner. Bak prosjektet står de ledende forsknings- og industriaktørene Nofima, InnovaFeed, Corbion Algae Ingredients, Cargill, SINTEF Ocean og Auchan.

Tester ut to fôringredienser

Prosjektet inkluderer studier av to alternative fôringredienser – et proteinrike insektsmel fra InnovaFeed og omega-3-rik algebiomasse fra Corbion. Begge alternativene krever minimal arealbruk.

Forskerne vil i denne studien teste hvilke nivåer som kreves for å optimalisere fôret fysiske kvalitet og laksens ernæringsmessige behov, samt kartlegge de praktiske og funksjonelle egenskapene ved begge fôringrediensene. De vil også undersøke miljø- og samfunnsaspekter ved de foreslåtte innovasjonene. SINTEF Ocean vil i samarbeid med partnerne gjennomføre livssyklusanalyser fra ingrediens til ferdig produkt for handelen, og videre se på markedsstrategier for en mer bærekraftig laks sammen med leverandører i inn- og utland.

 – Dette prosjektet er en viktig brikke for å legge til rette for en friskere og mer miljøvennlig oppdrettslaks, sier prosjektleder og seniorforsker Katerina Kousoulaki i Nofima. – Vi er glade for å ha med oss ledende internasjonale aktører fra industri og forskning gjennom hele verdikjeden. Sammen kan vi framskynde innovasjon som gir økt fleksibilitet i valg av bærekraftige råvarer i framtidens fiskefôr, sier hun.

Millennial Salmon-prosjektet ble lansert som et svar på det globale, omgående behovet for å skaffe til veie, skalere og utvikle bærekraftige, alternative løsninger for havbruk og ta hensyn til en forbrukeratferd i endring. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) forventer at vi vil bli ni milliarder mennesker i verden innen 2050. Med en årlig produksjonsvekst[1] på over fem prosent forventes akvakulturnæringen derfor å spille en viktig rolle for å ivareta verdens matsikkerhet. For å dekke dette behovet oppfordrer FAO næringen til å omstille seg og produsere mer næringsrik mat hvor den bruker færre ressurser, slipper ut mindre CO2, beskytter artsmangfoldet og sikrer motstandskraften i økosystemer.

Millennial Salmon-prosjektet prøver å bidra til at næringen kan oppfylle dette kravet. Dersom prosjektet lykkes med målet, balanseres utvalget av råvarer i fôrkurven og sikrer større fleksibilitet uten å bruke begrensede havressurser og arealkrevende ressurser. Laksen vil være et sunnere produkt for forbrukeren, men det vil også være et sunnere oppdrettsdyr som blir fôret og avlet fram med høyere nivåer av omega-3 fra mikroalger.

Les mer om Millennial Salmon-prosjektet her.

Om Millennial Salmon-prosjektet:

Millennial Salmon er et strategisk partnerskap mellom verdensledende europeiske organisasjoner i lakseoppdrettsnæringens verdikjede, bl.a. FoU-aktører (Nofima og Sintef Ocean), fôrprodusenter (Cargill), råvareprodusenter (Innovafeed og Corbion) og en dagligvarekjede (Auchan). Formålet er å skape et kunnskapsbasert bærekraftig lakseprodukt hvor moderne tusenårsprinsipper for liv legges til grunn, og hvor aspekter som teknologi og økonomi, dyrevelferd, miljø og samfunn ses under ett. I prosjektet vil partnerne oppskalere nye og innovative løsninger, basert på insektlarver (Innovafeed) og heterotrofe mikroalger (Corbion) for produksjon av arealbesparende ingredienser som vokser på sidestrømmer fra andre produsenter, og utgjør dermed en viktig rolle i den fremtidige sirkulære økonomien.  

[1] FAO-rapport – The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 – side 21

 

 

Kontaktperson