Til hovedinnhold
Norsk English

Kan maten vår digitaliseres?

Det enkle svaret på dette er ja. Det litt mer intrikate svaret er at det mer presist er selve matproduksjonen som kan digitaliseres. Og det vil du nok at skal skje.

I fjor kom den gledelige beskjeden om at Forskningsrådet støtter Digifoods, en storsatsing på digitalisering i matproduksjonen. I januar 2021 har prosjektet blitt sparket igang. Sammen med matforskningsinstituttet Nofima og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal SINTEF Digital inngå i et såkalt Senter for forskningsdrevet innovasjon. Sammen skal de gjennomføre det unike prosjektet som skal gi oss bedre utnyttelse av maten vår. 

– Vi har entret den fjerde industrielle revolusjon, der digitale data er det bærende elementet. Alle maskiner og instrumenter kommuniserer med hverandre og samarbeider via digitale nettverk. For matindustrien skaper dette helt nye muligheter, sier seniorforsker ved NOFIMA, Jens Petter Wold som også skal lede SFI Digital Food Quality. 

En grønnere klode

Målet med prosjektet er å bidra til en grønnere klode, en sunnere befolkning og bedre matopplevelser. Smarte sensorer og roboter i kombinasjon med maskinlæring og effektive analyser av stordata, gjør det mulig å skreddersy akkurat den kvaliteten matprodusentene og kundene ønsker på matprodukter, på en bærekraftig måte. 

Lytt til en podcast om Digifoods her.

– DigiFoods er et viktig prosjekt som gjennom utviklingen av smarte sensorsystemer vil muliggjøre bedre informasjon om kvaliteten på maten vår og føre til en digital transformasjon av norsk matindustri. Ny teknologi er i ferd med å danne et paradigmeskifte i matindustrien, forteller forskningsleder i avdelingen Smarte Sensorer i SINTEF Digital, Marion O'Farrell. Hun påpeker at vi på den ene siden vil se en vesentlig økning i produktivitet, men at det også vil gi reduksjon i avfall. Ledende matforedlingsbedrifter, teknologileverandører og FoU-institusjoner har derfor identifisert behovet for at DigiFoods utvikler forskningsbaserte løsninger.  

188 millioner til den digitale satsingen 

I den fjerde industrielle revolusjonen er digitale data det bærende elementet. Maskiner og instrumenter kan kommunisere med hverandre og samarbeide via digitale nettverk på nye måter. For matindustrien skaper dette, ifølge seniorforsker Jens Petter Wold i Nofima, helt nye muligheter.  Av de 188 millioner kronene er 96 millioner kroner finansiert fra Norges forskningsråd og de resterende 92 millioner kroner fra partnerne. Ved å bruke nye digitale verktøy utnytter matindustrien råvarene bedre, reduserer svinnet og bedrer kvaliteten på produktene. Det sikrer arbeidsplasser, er bra for bedriftenes lønnsomhet og er godt for miljøet ved at man reduserer energibruket og bedrer råvareutnyttelsen.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson