Til hovedinnhold
Norsk English

ZEB-laboratoriet kan få Statens pris for byggkvalitet

ZEB-lab
ZEB-laboratoriet ligger på Gløshaugen i Trondheim. Foto: Matthias C. Herzog
ZEB-laboratoriet er ett av seks bygg som nå er i semifinalen i konkurransen om Statens pris for byggkvalitet.

Bærekraft er hovedtema for Statens pris for byggkvalitet i år, og av 87 innsendte forslag har juryen valgt ut seks til semifinale. Disse er valgt på bakgrunn av fremragende byggkvalitet, og at prosjektet er et resultat av gode og innovative prosesser.

Blant semifinalistene er altså ZEB-laboratoriet, som eies og driftes av NTNU og SINTEF. Laboratoriet er finansiert av NTNU, SINTEF, Forskningsrådet og Enova.

– ZEB-laboratoriet vil være en viktig brikke i å utvikle teknologi for å redusere energibruken og klimagassutslipp fra bygg både som forskningsinfrastruktur og som forbilde som nullutslippsbygg, sier forskningsdirektør Terje Jacobsen i SINTEF.

– Det nye laboratoriet skal hjelpe oss med å utvikle løsninger som både ivaretar energimessige og miljømessige hensyn på den ene siden, og menneskelig aktivitet på den andre siden. 

Mål om null CO2-utslipp

Laboratoriet vil blant annet brukes til å undersøke og forske på energifleksible bygninger, og hvordan de kan utveksle varme/kulde og elektrisk energi med nettet. Målet om null CO2-utslipp påvirker arkitekturen, utformingen av bygget, tekniske installasjoner og valg av materialer.

Laboratoriet gjør det mulig å studere samspillet mellom menneske/bruker og teknologi/bygg.

– Vi prøver ut løsninger og teknologier som ikke er modne for bruk i fullskala pilotbygg. I laboratoriet kan vi håndtere risikoen under kontrollerte former.  ZEB-laboratoriet er en viktig utvidelse av våre eksisterende laboratorier, hvor vi forsker på enkeltkomponenter, installasjoner og materialer, sier Jacobsen.

Det nye laboratoriet gir forskerne muligheter til å utvikle ny teknologi som reduserer klimautslipp. NTNU og SINTEF ønsker å skape arenaer for fremtidens løsninger sammen med næring og offentlig sektor.

Trenger de gode forbildene

– For å nå bærekraftmålene må også byggsektoren ta store grep. Vi må redusere klimagassutslippene og ressursene må utnyttes bedre. Mange steder har byggverk blitt revet og erstattet med nye. Nå er det på tide at vi løfter blikket og ser på mulighetene for gjenbruk av både bygningskropper og materialer. Og dersom vi må bygge nytt, så må bærekraft være et førende prinsipp. Til dette trenger vi de gode forbildene som vi kan lære av, sier juryleder Erling Lae i en pressemelding.

Av de seks prosjektene som kjemper om årets pris vil inntil tre kandidater gå videre til finalen.

Dette er semifinalistene:

  • Bekkelagsbadet: Utendørs badeanlegg i Oslo av Bar Bakke Landskapsarkitekter, byggherre Oslo Havn KF
  • Carpe Diem demenslandsby: Sykehjem, bo- og behandlingssenter i Bærum av Nordic Office of Architecture, byggherre Bærum kommune
  • Kristian August gate 13: Kontorbygg i Oslo av MAD Arkitekter, byggherre Entra
  • Samling: Kulturbygg og boliger i Nord-Odal av Helen & Hard, byggherre Nord-Odal kommune
  • Ydalir: Skole og barnehage i Elverum av Ola Roald Arkitektur, byggherre Elverum kommune
  • ZEB Flexible Lab: Kontor og undervisningsbygg i Trondheim av LINK Arkitektur, byggherre NTNU og SINTEF


Juryen skal på befaring på prosjektene i siste halvdel av august, og prisen deles ut under Byggkvalitetsdagen i Oslo 30. september.

I fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021 sitter:

- Leder Erling Lae, tidl. byrådsleder i Oslo og tidl. fylkesmann i Vestfold, Oslo
- Mari Bergset, landskapsarkitekt og daglig leder i Lo:Le Landskap, Tromsø
- Heidi Bjøru, sivilarkitekt og byplanlegger i Tromsø kommune, Tromsø
- Eli-Kirstin Eide, professor i interiørarkitektur ved Universitetet i Bergen, Bergen
- Bård Kåre Flem, sivilingeniør i iTre, Trondheim
- Tor Inge Hjemdal, sivilarkitekt og administrerende direktør for DOGA, Oslo
- Mai Anh Thi Lê, spesialrådgiver i Statsbygg, Oslo
- Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt, leder arkitektavdelingen i Asplan Viak, Kristiansand (vara)
- Arne Smedsvig, landskapsarkitekt og daglig leder for Smedsvig Landskapsarkitekter, Bergen (vara)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet står bak prisen, og Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for sekretariatet.

Kontaktperson