Til hovedinnhold
Norsk English

Europa vil høre din mening om solkraft

Det er forventet at solceller vil spille en viktig rolle for Europas tilgang på fornybar energi. En ny strategi for solkraft er nå til høring. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Det er forventet at solceller vil spille en viktig rolle for Europas tilgang på fornybar energi. En ny strategi for solkraft er nå til høring. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Har du tanker eller ideer om solkraft som strømkilde i et nytt og grønnere Europa? Nå har du muligheten til å komme med dine innspill.

En europeisk teknologi- og innovasjonsklynge for solceller, ETIP-PV, har laget en ny strategi for solenergi. Strategien inneholder også et veikart og ambisiøse mål for solkraft-teknologi og produksjon fram til 2030. Det er forventet at solceller vil spille en viktig rolle for Europas tilgang på fornybar energi.

Klyngen består av en rekke aktører som forskningsinstitusjoner, produsenter og brukere av solceller, samt EU-byråkrater og myndigheter. Kort sagt alle miljøer som jobber med solenergi i Europa. Fra Norge deltar blant annet SINTEF.

Nå inviterer den europeiske aktøren alle som er brukere eller framtidige brukere av solceller til å si sin mening om den nye strategien de har laget. Strategien inneholder også et veikart for etablering av mer solkraft i Europa, og mål for forskning, bruk og produksjon av solceller.

– Målet med strategien er å øke både bruk av antall arbeidsplasser knyttet til solindustrien i Europa, ikke minst fordi store deler av denne industrien er flyttet til Kina. Et viktig tema i strategien er bærekraftig produksjon av solceller, og i det ligger også sosial bærekraft og rettferdig produksjon. Dette er noe vi er gode på i Europa, sammenliknet med mange andre steder i verden, sier SINTEF-forsker Eivind Øvrelid. ­

– Vi tror at industrien bak og bruk av solceller kan være en driver mot mange av FNs bærekraftsmål. Det betyr mer enn at de skal være billige, legger han til.

SINTEF har vært bidragsyter

SINTEF og Øvrelids forskergruppe har bidratt med å utarbeide veikartet fra start til slutt. SINTEF har særlig bidratt med det som omhandler industri, solkraft til havs og produksjon av silisium materialer.

REC- Solar Norge er et eksempel på at vi kan dette i Norge. Det er en bedrift som er 100 prosent fundert på gjenbruk av materialer, altså sagstøv av silisium fra wafer-produksjon. Dette er ganske innovativt, for det Europeiske målet er at 40 prosent av dette sagstøvet skal resirkuleres.

– Men i Norge har vi altså teknologien klar allerede, sier Øvrelid. Norge produserer solceller med vannkraft og vi har også et velferdssamfunn der likeverd og likestilling står i en særstilling, sier forskeren.

Solcellene vil dukke opp «over alt» – og de bli billigere

Strategien retter stor fokus mot integrasjon av solceller. Det betyr solceller som en integrert del av bygninger, i landbruk, som flytene solkraftverk, og solceller i veinettet, for å nevne noe. Målet er å utnytte samspillseffekter og redusere kostnader ved at solcellene for eksempel kan erstatte bygningsmaterialer.

– I framtiden kan vi se for oss at en bil har solceller på taket, eller at solceller blir en integrert del av flere produkter. Vi kan også forvente økt effektivitet på solcellene, og reduserte priser på solstrøm, sier Øvrelid.

Viktig for Norge

Dette er en svært viktig rapport for norsk industri og norske forskningsmiljøer, ifølge SINTEF-forskeren. Ikke bare for den delen av industrien vår som jobber med sol, men også for landet som en energinasjon, den ferske rapporten fra IEA gir et varsku om at vi må forberede oss på endringer i  energimarkedet framover, ifølge Øvrelid. 

– SINTEF har vært aktivt med for å legge til rette for at norske miljøer og norsk industri skal kunne hente tilbake forskningsmidler og kunnskap fra EU. For SINTEF er det både viktig og en del av vår EU- strategi å sette agenda for ulike forskningsområder på et tidlig stadium, slik at fremtidige forskningsprogram blir relevante for Norge. Arbeidet med denne strategiplanen er et godt eksempel på hvordan vi jobber internasjonalt for å legge til rett for norske aktører i EU, avslutter Eivind Øvrelid i SINTEF.

Strategien ligger ute til høring med mulighet for å komme med innspill. Fristen er 4. juni.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson