Til hovedinnhold
Norsk English

- Trenger Klima 2050 for å finne nye løsninger

Tak Klima 2050
Foto: Tore Kvande
Samarbeidet som pågår mellom byggenæring og forskning i Klima 2050 er prisverdig, mener Lars Myhre i Boligprodusentenes Forening. Klimaendringer og miljøutfordringene øker behovet for raskere endringer i næringen.

- Tradisjonelt har byggenæringen vært veldig erfaringsbasert der kunnskap er gått fra mester til svenn. Men med klimaendringer og miljøproblemer er det ikke tid til å vente en hel generasjon for å se om en ny løsning fungerer, vi trenger hurtigere endringstakt. Derfor er det veldig bra vi har Klima 2050, sier Teknisk sjef hos Boligprodusentenes Forening, Lars Myhre.

Han forteller at det tradisjonelt har vært litt fjern praksis i en noe konservativ enæring å delta i forskningssamarbeid.

- Det er prisverdig at to av Boligprodusentenes medlemmer, Norgeshus og Mesterhus som dessuten er konkurrenter, er med i Klima 2050.

Les også: Når drømmer blir realisert i Klima 2050

Viktig at forskningsresultater når ut næringen

Det tette samarbeidet som mellom sluttbrukere og forskning synes Myhre er veldig spennende og et forbilde for andre forskningsprosjekter. 

- Forskerne får en muligheter til å teste ut løsningene i praksis samtidig som at forskningsresultatene kommer nærmere bransjen. Det utrolig viktig at forskningsresultatene når ut på en forståelig måte, direkte til bransjen, slik de gjør i Klima 2050. Publisering kun i akademiske tidsskrifter hjelper lite på praksisen i bransjen, selv om det gir "tellekanter" for forskerne.

Når endringer går gjennom i Byggforskserien er en sikker på at næringen er orientert.

- Byggforskserien er bransjens Bibel, en viktig form for kvalitetssikring.  Nå har vi fått dokumentert at det faktisk er trygt å bygge lufta tretak som er lengre enn det en tidligere kunne gjøre, sier Myhre, som sitter i Byggforskseriens utvalg.

Norgeshus: Nyttig å være med på piloter

Teknisk sjef i Norgeshus, Snorre Bjørkum, bekrefter at Byggforskserien er det bransjen lener seg mest på i tillegg til forskriftene.

- Når vi ikke finner preaksepterte løsninger i Byggforskserien, da sliter vi litt. Det at anvisninger blir oppdaterte og utdypede gir oss mer fleksibilitet og muligheter når vi skal bygge.

De har vært med på flere piloter i regi Klima 2050 Og et av prosjektene har de videreutviklet og gått videre med, blant annet sammen med SINTEF. Han tror det at det spant ut fra Klima 2050 gjorde det enklere å nå gjennom og få finansering hos Forskningsrådet.

- Det er veldig nyttig å være med på piloter der vi kan høste erfaringer som hele næringen etter hvert kan ta i bruk. Vi får også kompetanseheving internt og får nye kontakte som vi kan lære av, det er veldig positivt, sier Bjørkum.

Tekst: Lisbet Jære

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Klima 2050

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.03.2023

Kontaktperson:

Berit Time

Kontaktperson