Til hovedinnhold
Norsk English

Lyttende barn, brølende løver

Kan en ape, løve eller elefant hjelpe forskerne med å forstå hvilke barn som hører? I prosjektet "I Hear You" er dyrene i Afrika med på å utvikle en bærekraftig hørselstjeneste for skolebarn.

Verdens Hørselsdag avholdes 3. mars hvert år for å skape økt oppmerksomhet om hvordan forebygge hørselstap, og skape oppmerksomhet om hørselstap over hele verden. I SINTEF har helseforskere siden 2017 jobbet med utvikling av et nytt verktøy for hørselsscreening i Tanzania. I prosjektet "I Hear You" har de jobbet med å få på plass et screeningverktøy som kan brukes av ikke-profesjonelle i lokale miljøer, nærmere bestemt i skolen. 

-Dette betyr at testen må være selvforklarende, og resultatene må presenteres på en intuitiv måte, forklarer seniorforsker Tone Øderud.  

Resultatet er et spillbasert screeningverktøy som bruker et vanlig Android-nettbrett med rimelige hodetelefoner for å måle hørselen. Dette spillet ble utviklet som et samarbeid mellom hørselseksperter hos SINTEF og spillutviklere hos Ablemagic. Mye fokus har blitt satt inn i å gjøre spillet enkelt og selvforklarende, og målet var at ingen skriftlig eller muntlig instruksjon var nødvendig. Likevel bør spillet også være interessant for barna å leke, ellers kan de miste fokus under testen. Ablemagics ekspertise innen utvikling av spill for barn har derfor blitt satt på prøve, men resultatet har blitt en vakker og annerledes hørselstest. 

- Konseptet går ut på at barnet skal hjelpe en ape med  å fôre ulike dyr, forteller forsker Tron Vedul Tronstad. Fire dyr har blitt brukt til å teste forskjellige lydfrekvenser, en løve (500 Hz), en elefant (1000 Hz), en fugl (2000 Hz) og en gresshoppe (4000 Hz). Hvert dyr bruker ekte dyrelyder som har blitt filtrert og forvandlet til å være innenfor ett oktavbånd rundt testfrekvensen.  

- Når et dyr lager en lyd, må barnet klikke på riktig dyr for å få apen til å mate dyret. Hvis de klikker på feil dyr, mater apen ikke dyret, men hørselstesten registrerer fortsatt responsen som en hørt lyd. Årsaken er at det ble observert under utviklingen av spillet at flere barn ved en feiltakelse klikket på feil dyr. Siden testen ikke er en kognitiv test, men en hørselstest, konkluderte vi med at denne implementeringen ville være best, forteller Vedul Tronstad. 

Nysgjerrig på prosjektet? Ler mer i Gemini. 

 

Finansiering

Arbeidet er støttet av Norges Forskningsråd gjennom Visjon 2030 – Finansiering av løsninger innen helse og utdanning for utviklingsland, prosjektnr. 267527.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson