Til hovedinnhold
Norsk English

Ny samarbeidsavtale mellom SINTEF og NIBIO

Administrerende direktør Nils Vagstad (NIBIO) og konsernsjef Alexandra Bech Gjørv (SINTEF) signerer ny samarbeidsavtale på Ås. Foto: Erling Fløistad
Forskningsinstituttene SINTEF og NIBIO har i dag undertegnet en overordnet avtale om samarbeid. Formålet er å sikre et strukturert og forutsigbart samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon.

Tekst skrevet av Morten Günther.

– SINTEF og NIBIO er store og viktige, men også ulike organisasjoner. Det er ikke noe nytt at de to forskningsinstituttene samarbeider, forteller Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO. Vi har jobbet sammen i en rekke forskningsprosjekter, blant annet i forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME). Våre kompetanseområder utfyller hverandre.

– Gjennom den nye samarbeidsavtalen uttrykker vi et felles ønske om å videreføre og utvikle dette samarbeidet, fortsetter Vagstad. Den langsiktige avtalen gir rammer som både styrker partene hver for seg og de fagområdene vi samlet representerer. Men viktigst av alt, vi håper at vår samlede kunnskap skal komme næringslivet til nytte, i de omstillingene vi står overfor for å sikre framtidig verdiskaping.

NIBIO og SINTEF – en «supermatch»

– Vi ser på dette samarbeidet som veldig interessant. Bærekraftig matproduksjon er et av våre satsingsområder, forteller konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.

– Så langt har vi jobbet veldig mye med sjømat, men vi ser jo at det er mange felles problemstillinger og den kunnskapen vi har derfra er anvendelig. Samtidig ser vi at landbruket blir mer og mer digitalt, og mer og mer avansert teknologisk. Vi tror at det er en «supermatch» med NIBIO. Vi kompletterer hverandre veldig.

Ser felles muligheter innen komplekse problemstillinger

NIBIO og SINTEF har som intensjon å dekke omfattende problemstillinger og dokumentere komplekse sammenhenger bl.a. innenfor følgende områder:

  • Fornybare energiløsninger og energieffektivisering i transport-, jordbruks- og skogbrukssektoren
  • Råstoff fra hav, land og skog til produkt og marked
  • Nye bærekraftige byggematerialer
  • Nye marine ressurser
  • Biologiske restressurser til nye bærekraftige produkter
  • Digitalisering, systemutvikling og sensorsystemer

Partene har også ambisjoner om å øke utnyttelsen av felles forskningsinfrastruktur og metodeutvikling, utvikle felles tverrfaglige prosjekter, samt sammen å representere Norge i større Horisont Europa-prosjekter.

Det vil bli etablert et samarbeidsutvalg som har det overordnede ansvaret for oppfølging av avtalen. Utvalget skal bestå av minst en representant fra hver av partene.

Tekst frå www.sintef.no kan brukes med henvisning til opphavskilden. Bilde i denne artikkelen kan ikke brukes uten samtykke fra NIBIO. 

Kontaktperson