Til hovedinnhold
Norsk English

Vil bygge norsk vinnerlag sammen

Bærekraft og samarbeid var to sentrale temaer da prorektor for innovasjon Toril Hernes i NTNU og konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF inviterte ledere fra EU og norsk næringsliv til diskusjon om digital industri på SINTEF og NTNUs strategitoppmøte fredag.
Norske industribedrifter, forskningsorganisasjoner, akademia og myndigheter må samarbeide og skape allianser i Europa for å lykkes med den grønne og digitale omstillingen.

Det kom frem da ledere fra norsk næringsliv diskuterte digital industri med EU-kommisjonen på SINTEF og NTNUs europeiske strategitoppmøte 26. november.

- The twin transition – den grønne og digitale omstillingen - er kjernen i industristrategien til EU-kommisjonen. Det er en unik enhet. Du kan ikke skille den grønne omstillingen fra den digitale, sa Sandro D’Elia fra EU-kommisjonen i sin introduksjon til Digital industri-sesjonen på strategitoppmøtet.

Han var invitert av konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF og prorektor Torhild Nagelhus Hernes i NTNU, som samlet toppledere fra norsk næringsliv og EU-kommisjonen i Brüssel til å diskutere hvordan EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa kan være et verktøy for å gjøre norske industribedrifter til digitale ledere på sine markedsområder.

Gikk du glipp av strategitoppmøtet? Se det her.

- Alle industrier må bli klimanøytrale, sirkulære og digitaliserte

D’Elia gikk blant annet gjennom hovedkonseptet bak den digitale transformasjonen: Industri 4.0, hvor smarte fabrikker står helt sentralt. Pandemien har imidlertid vist at industrien har basert seg for mye på sårbare verdikjeder og D’Elia understreket at vi nå må trappe opp forskning og utvikling av nye forretningsmodeller. Han pekte på at dette er kompetanse vi må bygge opp sammen.

Under den påfølgende paneldiskusjonen applauderte deltakerne EUs fokus på bærekraftig industri og samarbeid.

- Alle industrier må bli klimanøytrale, sirkulære og digitaliserte, konstaterte visepresident i Kongsberg Maritime Subsea Division, Bjørn Jalving, som mener norsk industri kan lykkes med dette gjennom samarbeid.

Skape sterkere allianser og partnerskap i Europa

Han trakk frem FoU-samarbeid med SINTEF og hvordan Horisont Europa tilbyr god finansiering for å løse hovedutfordringene. Dette åpner for det såkalte samarbeidstriangelet, hvor forskningsorganisasjoner og akademia, industrien og sluttbrukerne, for eksempel myndighetene, jobber sammen.

- Ved å samarbeide i Norge, tror jeg at vi kan skape sterkere allianser og partnerskap i Europa, og begge deler er nødvendig, sa han.

Se hele Digital industri-seansen, der også VP for forretningsutvikling, Ingar Landet, i Cognite, CEO for Olje & Gass i DNV, Liv Astri Hovem, og VP Patrick Waldemar i Telenor Research utvekslet ideer, kunnskap og perspektiver, her.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson