Til hovedinnhold
Norsk English

På læringsreise om forskning på det grønne skiftet

Katie McCay og Ola Borten Moe
​Forsker Katie McCay og konserndirektør Eli Aamot gir forskningsminister Ola Borten Moe innblikk i hydrogen og brenselsceller.
Norges nye forskningsminister tok vernebrillene på og gikk rett i lab da han besøkte SINTEF mandag 1. november.

Hensikten med besøket var å lære om hvordan forskning, næringsliv og offentlig sektor i samarbeid kan løse de store og felles utfordringene. 

​I hydrogen- og brenselscellelaben til SINTEF møtte han konserndirektør for industri Eli Aamot og forsker Katie McCay, som kunne fortelle om hvordan det er jobbet møysommelig over tid siden 2008 gjennom tretti ulike EU-prosjekter på ulike deler av verdikjeden på hydrogen, helt fra materialvalg til oppskalering og markedsimplementering, med å bygge en kunnskapsplattform norsk næringsliv nå kan bruke når det skal utvikles ny, grønn industri i Norge. 

- Dette var veldig spennende. Jeg kunne en del om brenselsceller og hydrogen fra før, men dette har vært veldig lærerikt og hydrogen er helt sikkert en del av løsningen for fremtiden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Gjennom European Green Deal, programmet som skal gjøre EU klimanøytralt innen 2050, har SINTEF nå koordineringsansvar for prosjektet som skal bygge verdens største PEM-elektrolysør for produksjon av grønt hydrogen. Prosjektets mål er å produsere grønt hydrogen til under 3 euro per kilo og dermed bli konkurransedyktig mot fossile drivstoffkilder for f.eks. tungtransport.

Høy konkurransekraft på klima og miljø: - Superfornøyd! 

Norske forskningsmiljøer fikk til sammen tilslag for prosjekter verdt om lag 49 millioner euro i første utlysning av European Green Deal. Med 16,61 millioner euro bidro SINTEF med drøyt en tredjedel av den norske uttellingen.

Samlet var utlysningen på 973 millioner euro og Norges returandel er dermed på drøyt 5 prosent – langt over regjeringens ambisjon om returandel på 2,8 prosent. Forskningsministeren mener dette viser at norske forsknings- og innovasjonsmiljøer har gode innspill til løsninger på klimautfordringene og er attraktive som samarbeidspartnere.

- Her hos SINTEF har man gjort en kjempejobb på å hente hjem midler fra EU og det er jeg selvsagt superfornøyd med. Det andre elementet ved å være konkurransedyktige på EU-arenaen er at gjennom å treffes og dele kunnskap, erfaringer og å bygge nettverk så øker man jo sjansen for gjennombrudd, og å bli dyktigere på å bruke den kompetansen som samlet sett finnes og det er selvsagt også viktig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. 

STIM-EU essensielt for det grønne skiftet

Etter besøket i hydrogen- og brenselscellelaboratoriet gikk statsråden i møte med instituttsjefene Eli Aamot (Industri), Inge Gran (Energi), Morten Dalsmo (Digital) og Siri Hunnes Blakstad (Community) i SINTEF for å drøfte behovet for å utvikle og skalere opp nye løsninger frem mot 2030.

SINTEF presenterte en rekke eksempler på hvordan instituttet jobber sammen med industrien om å skape omstilling og konkurransekraft over hele Norge. 

Viktigheten av å opprettholde STIM-EU som virkemiddel for at SINTEF og resten av instituttsektoren skal fortsette veksten i Europa til glede og nytte for det norske samfunnet generelt og næringslivet spesielt ble også understreket. 

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2018 - 31.12.2022

Kontaktperson:

Anders Ødegård

Utforsk fagområdene

Kontaktperson