Til hovedinnhold
Norsk English

Får hjemmebehandling – slipper sykehus

Du slipper å bli liggende på sykehus i flere uker bare fordi du trenger intravenøs medisin.  – Hovedmålet er bedre livskvalitet for pasientene, sier SINTEF-forsker Silje Bøthun.

Hun snakker om intravenøs behandling med antibiotika. Noen trenger langvarige kurer for å hindre betennelser. Pasienter som skifter en hofte, for eksempel, eller pasienter som er rammet av cystisk fibrose. Nå er en løsning for behandling hjemme testet ut i et nytt forskningsprosjekt.

Blir ofte liggende på isolat

– Veldig mange er ortopediske pasienter som trenger seks til åtte uker med antibiotika intravenøst. Vanligvis blir de liggende på sykehuset disse ukene. Det skjer ikke noe annet enn den behandlingen, men de kan bli liggende på isolat på grunn av faren for infeksjoner, forklarer Nina Vanvik Hansen.

Hun er forskningsingeniør på helseavdelingen til SINTEF. Nå har hun og designer og forsker Silje Bøthun samarbeidet med blant andre Kristiansund sjukehus for å se på hvordan pasientene kan få den langvarige behandlingen hjemme i stedet, på såkalt hjemmesykehus. Prosjektet har fått navnet Hospital@home.

– Dette er et veldig godt eksempel på utadvendte sykehus. I dette prosjektet samarbeider sykehuset, sykehusapoteket og kommunehelsetjenesten om å utvikle og tilby intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet, forteller Bøthun.

Hjemmesykehus blir vanligere i framtida

– Hjemmesykehus er noe som ikke kommer til å gå over. Det skal fortsette. Hjemmesykehus går fra en nisje til en signifikant mulighet, sier Inger Stokke. Hun er prosjektleder ved Helse Møre og Romsdal.

– Det å gi pasientene behandling hjemme er en betydelig mulighet i fremtiden, ifølge Stokke. Kristiansund sjukehus har så langt behandlet 16 pasienter med 314 hjemmedøgn. Tidligere ville de ha vært innlagt på sykehuset.

Les også: Eldre bor lenger hjemme og kommunen sparer millioner med denne løsningen.

Forskjellige pengesekker skaper krøll

Et praktisk problem i slike prosjekter er at sykehuset får penger fra én pott. Hjemmetjenestene i kommunene får penger fra en annen pott. Dermed er det ikke gitt at gode resultater kan omsettes i varig praksis: Selv om Helse-Norge totalt sett sparer penger, så ser det ut som kommunene betaler mer enn før.

I dette prosjektet har kommunene vært aktivt med. Arbeidet med å utvide til alle de fire sykehusene i helseforetaket og kommunene som hører til, er allerede i gang.

Denne pasienten har prøvd ut intravenøs behandling hjemmefra.

Her er Judith som bor på Smøla på tur med eget «sykehus». Foto Kristine Hermstad

– De som har prøvd det ut hittil, er Kristiansund, Eide, Smøla og Averøy, forteller Inger Stokke.

Nordmøringene har hentet inspirasjon fra Kristiansand, som i sin tur har lært fra Danmark. Pasienter ved Sørlandet sykehus har allerede fått muligheten til å leve et tilnærmet normalt liv mens de behandles, samtidig som helsevesenet sparer penger. Dessuten kan noen av pasientene fortsette å arbeide eller studere mens de behandles – de trenger ikke å sykmelde seg.

I høst bygger Kristiansund sjukehus opp en egen poliklinikk for hjemmesykehus som en del av dette arbeidet.

Lette etter de viktige detaljene

Forskerne har hjulpet sykehuset med å kartlegge hvordan pasientene opplever tilbudet og hva som kunne vært bedre.

– For oss er det viktig å bruke de riktige metodene for å kartlegge innsikten. Vi har brukt en tidslinje for hvordan tjenesten har vært. På den måten får vi frem detaljer, forklarer Silje Bøthun hos SINTEF.

– Vi bryter opp det som skjer, i mindre detaljer. Hvis du spør om hele, så får du svaret «Det var fint, det!». Hvis du stiller opp en tidslinje, får du rikere informasjon enn om du bare stiller spørsmål.

Kartleggingen påvirker hva som skjer videre.

– For eksempel sa én informant at det er tungvint når du er syk å måtte ut for å hente medisinen selv. Vedkommende mente at «det er noen ganger jeg har tenkt at det er bedre å bli innlagt, for dette er for slitsomt», forteller Bøthun.

Føler seg bedre på hjemmesykehus

Pasienter forteller at de er fornøyde med å komme hjem, og noen føler seg friskere. Ingen har hatt behov for å bli innlagt på nytt. Folkene bak prosjektet har tro på at hjemmebehandling også gjør pasientene friske raskere.

De ansatte forteller at de slipper at pasienter «svinner bort» fordi de må ligge i seks uker på sykehus.

– Hvis dette skal spres videre, er noe av det viktigste å få til samhandlingen mellom kommune og sykehus. Sykehusapoteket og Helseinnovasjonssenteret er viktige partnere, sammen med Helse Møre og Romsdal og Kristiansund kommune. Og så må en jobbe med finansieringsmodellen for kommunene. I dette prosjektet har vi flyttet oppgaver fra sykehuset til kommunehelsetjenesten uten at kommunehelsetjenesten er kompensert for det, sier Silje Bøthun.

Slik skjer behandlingen i hjemmesykehus:

 •  Pasienten behandles med langvarig, intravenøs antibiotika.
 •  Legen finner ut at det går bra om pasienten fortsetter behandlingen hjemme.
 •  Pasienten får innlagt et kateter som føres inn i en blodåre.
 •  En elektrisk pumpe sørger for å få medisinen inn i kroppen.
 •  Alt utstyret kan bæres i en veske som pasienten lett kan ta med seg.
 •  Pasienten får opplæring i hvordan utstyret brukes og reiser hjem.
 •  Legen ved sykehuset fortsetter å ha det medisinske ansvaret for pasienten.
 •  Sykepleier fra kommunen kommer jevnlig på besøk, leverer antibiotika og utstyr.
 •  Sykepleieren gir hjelp og støtte, tar blodprøver og skifter bandasjer.
 •  Pasienten kan delta i vanlige aktiviteter og leve et mer vanlig liv.
 •  Legen følger opp via telefon eller nettsamtale.
 •  Pasienten har fått et telefonnummer å ringe og en trygghetsalarm hvis det trengs hjelp.
 •  Nærmere slutten av behandlingen møtes pasienten og legen på sykehuset for vurdering og avslutning.

Vil du vite mer? Sjekk ut denne videoen fra  Hospital@home-prosjektet

Prosjektteamet i hjemmesykehus-prosjektet Hospital@home

SINTEF har samarbeidet med Helse Møre og Romsdal, Kristiansund kommune, Sykehusapoteket og Helseinnovasjonssenteret i prosjektet. Her er helse-teamet samlet på ett brett. F.v, rundt bordet: Bjarte Bye Løfaldli, Sylvi Kristensen, Odin Bae Bolstad, Benedicte Nyborg, Rune Heggem Gjøvikli, Kari Kvisvik Megaard og Linda Sæterøy Stående bak: Lillian Karlsen, Ingebjørg Sandøy Rødahl, Ann Iren Kjønnøy, Inger Stokke og Betzy Elgsaas. Foto utlånt fra prosjektet.

 

Kontaktpersoner