Til hovedinnhold
Norsk English

Nina Vanvik Hansen

Forskningsingeniør

Nina Vanvik Hansen
Avdeling:
Helse
Kontorsted:
Trondheim

Nina Vanvik Hansen er forskningsingeniør med bakgrunn som sykepleier. Hun jobber med innovasjonsprosjekter innenfor alle fagområder innenfor helse og teknologi. Hun er opptatt av å forbedre hverdagen både for pasienter, pårørende og helsepersonell.
Nina har jobbet med klinisk forskning i store RCT prosjekt innenfor medisinsk teknologi og farmasi. De fleste av prosjektene er med internasjonalt samarbeid.
Hun brenner for tverrfaglig samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Utdanning

Bachelor i sykepleie ved Sykepleier Høyskolen i Trøndelag (Nå NTNU)
Sertifisert klinisk monitor ved Legemiddelverket, Norge.

Kompetanse og fagområder

Nina Vanvik Hansen har lang erfaring innenfor behovsdrevet innovasjon og klinisk forskning. Hun har i de senere årene jobbet mye med tjenesteinnovasjonsprosjekter hvor hun metodisk jobber med tjenestedesign, kvalitative intervju, workshops og er opptatt av å oppnå gode resultater. Hun har lang ledelseserfaring.
Nina har et stort nettverk spesielt innenfor helsetjenesten i Norge/Skandinavia, men også næringslivet både nasjonalt og internasjonalt.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/nina-vanvik-hansen-724145a5/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile.ProfileStatsImprovementSuggestions.html

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-0161-5352

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Professor Brochs gate 2
Trondheim