Til hovedinnhold
Norsk English

Nina Vanvik Hansen

Forskningsingeniør

Nina Vanvik Hansen
Avdeling:
Helse
Kontorsted:
Trondheim

Klinisk forskning + innovasjon; behovsdrevet innovasjon. Område: Helsetjenesten. Spesial felt: kirurgi, kreft, kroniske sykdommer, livsstilsykdommer (tannhelse)
Metoder: Klinisk forskning. GCP. (Good Clinical Practice) Behovskartlegging: kvalitative dybdeintervjuer, gruppeintervjuer, fokusgruppeintervjuer. Workshops.

Utdanning

Bachelor sykepleie. Sertifisert klinisk monitor Legemiddelverket, Norge. Tittel: Forskningsingeniør.

Kompetanse og fagområder

Prosjektledelse: Dagkirurgi/ Ledet en dagkirurgisk behandlingsenhet. Kirurgen. St. Olavs hospital + Medisin teknisk utstyr/utstyrsansvarlig/ Kir. Pol, Ledet Seksjon for klinisk forskning, SINTEF (2 år), PL for Internasjonale kliniske forskningsprosjekter, PL for innovasjonsprosjekter i Norge. Nettverk/kunder
Internasjonalt: Venturi Group , EnteroMedics, Minnesota, USA. m.fl. Nasjonalt: Helseforetak, kommuner. Forskningsrådet, Innovasjon Norge, svenske og danske sykehus. Helsebedrifter m.fl.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Professor Brochs gate 2
Trondheim