Til hovedinnhold
Norsk English

Barn og overvekt - Verktøy for begeistring

Andelen med overvekt og fedme i befolkningen har økt de siste årene, både i Norge og i den vestlige verden generelt. I Norge ser vektøkningen ut til å ha vært størst hos de unge. I dette forprosjektet vil behovskartleggingen inkludere barnet og omgivelsene. Et verktøy som skal bidra til motivasjon og begeistring kan derfor involvere hele familien og tilpasses etter individuelle behov.

Kontaktperson

Barn og overvekt

Målet for forprosjektet

Å bidra til økt motivasjon og begeistring for endring av kosthold hos barn og/eller ungdom med fedmeproblemer.

I dag finnes det ulike tilbud til barn og unge som sliter med overvekt og fedme. De fleste med overvekt skal behandles i primærhelsetjenesten, mens fedme skal utredes og behandles hos spesialist. På St. Olavs Hospital får barn og familier med alvorlig overvekt og fedme utredning og opplæring ved Tverrfaglig fedmepoliklinikk, mens tiltakene og oppfølgingen skjer i primærhelsetjenesten. Overlege Rønnaug Ødegård og ansatte ved St. Olavs Hospital som arbeider med barn og ungdom og fedme opplever at det er utfordrende å motivere barn og ungdom til å gjøre varige kostholdsendringer, noe som er minst like viktig for å redusere fedme. Ødegård mener at aktivitet "heies frem", mens når det gjelder kosthold handler det i dag mer om å begrense. I primærhelsetjenesten oppleves også dette som en utfordring. Hva som motiverer barn og ungdom kan være individuelt, hvor alder også spiller en rolle.

Det vil bli lagt stor vekt på å involvere brukerne i hele prosessen og konseptforslag vil bli utarbeidet sammen med dem. Det vil bli gjennomført intervju og workshops med fagmiljøet i primær- og spesialisthelsetjenesten og med brukere. I prosjektet vil vi også fokusere på videreføring og undersøke muligheter for bredding både nasjonalt og internasjonalt, etter som behovet angår hele den vestlige verden.

Vi jobber i et tverrfaglig team.

Industridesignerne fra SINTEF , og er driverne i prosjektarbeidet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

16.05.2014 - 30.04.2016

FAKTA OM PROSJEKTET

 Prosjekteier
St. Olavs Hospital v/Fedmepoliklinikken og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon.

 

Prosjektleder
Overlege Rønnaug Ødegård.
Overlege Bård Kulseng og et tverrfaglig team bidrar i hele prosjektperioden.

 

Finansiering
Helsedirektoratet og Innovasjon Norge.
Det er et InnoMed-prosjekt

Utforsk fagområdene