Til hovedinnhold
Norsk English

Digital støttespiller

Etter endt rusbehandling er det for mange en stor utfordring å finne seg til rette i samfunnet igjen. Byråkratiet rundt anskaffelse av bolig, jobb eller studieplass og inntekt kan fort bli overveldende og da er det lett å søke tilbake til gamle vaner. SINTEF har gjennomført et prosjekt som skal resultere i et hjelpemiddel i den vanskelige overgangen.

Kontaktperson

Brygga sine lokaler, sett fra Kjøpmansgata
Brygga sine lokaler, sett fra Kjøpmansgata

I 2012 ble ideen til den digitale støttespilleren klekket hos Brygga. For å gjøre overgangen fra rusbehandling og ut i samfunnet lettere gikk de ansatte og brukerne av tilbudet sammen for å finne en god løsning. Svaret ble en oversikt for den enkelte rusmisbruker som kunne motivere og lede ham/henne på riktig spor og til riktige skjema.

For å få hjelp til utvikling av ideen tok Brygga kontakt med SINTEF. Resultatet ble et Innomed-prosjekt hvor målet var å videreutvikle ideen med fokus på brukernes behov og etablering av utviklingsprosjekt.

Prosjektet gikk i gang i februar 2013. Nina Vanvik Hansen og Hanne Linander fra Avdeling Medisinsk teknologi gikk i gang med intervjuer av potensielle brukere av løsningen. Både ansatte og rusmisbrukere ble intervjuet på Brygga for å finne ut hva som var behovene til brukerne.

Det ble også holdt en workshop på Brygga med 12 deltakere. Her fikk Bryggas klientell i oppgave å lage sin egen oversikt med utgangspunkt i temaer som brukerne hadde kommet med under intervjurunden. Det kom mange gode forslag, og disse ble brukt i den videre prosessen da det ble utviklet en enkel prototype på en digital oversikt.

I siste fase av prosjektet fokuseres det på å finne bedrifter til videreføring av løsningen.

Nøkkeltall

Prosjektstart

13.02.2013

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Oppdragsgiver
Innomed

 

Samarbeidspartnere

Brygga - Ettervern for rusmisbrukere etter endt behandling. Et rusfritt sted å være
Stavne - Tilbyr arbeidsrettede tiltak
Rusbehandling Midt-Norge - Driver tre behandlingsklinikker og driver opplæring og forskning

 

Utforsk fagområdene