Til hovedinnhold
Norsk English

Tannlegehjelpen – Et utviklingsprosjekt basert på brukerbehov

Vi skal være med å kartlegge kompetansebehov og samhandlingsrutiner hos helsepersonell om tann- og munnhelse, samt måle effekten av en digital plattform som leverer både kompetanse og samhandling omkring dette.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock/Andrey_Popov

Tannlegehjelpen har utviklet en MVP for en digital plattform som skal hjelpe helsearbeidere i institusjon å samhandle med Den offentlige tannhelsetjenesten for å behandle og forebygge smerter og symptomer i munn og tenner hos pasienter ute i institusjon. For å kunne gjøre en pilotering av denne, er det viktig å ha på plass noen digitale veiledere som kan gi kunnskap og beslutningsstøtte. Hvordan disse veiledere skal utformes for å ha best effekt, skal kartlegges i et relatert prosjekt som DENTAPPS AS har sammen med NORCE.

Det er flere grunner til å gjøre følgeforskningen – altså se på hvordan piloten fungerer med innhold/veiledere som et forprosjekt. Blant annet fordi vi for å kunne løse utfordringen med hvordan vi skal videreutvikle på en god måte, må finne svar på blant annet:

  • Hvordan er plattformen implementerbar opp mot eksisterende digitale system?
  • Er den av pedagogisk god nok kvalitet og har en ønsket sosio-økonomisk effekt?
  • Hva er viktig for brukeren mht. god flyt i tjenesten knyttet til den tekniske utviklingen?

Dette prosjektet skal bruke funn og kunnskap fra kartleggingsprosjektet. Vi skal gå i dybden for å se på hvorfor dagens system ikke fungerer, slik at plattformen kan videreutvikles i en retning hvor den løser disse utfordringene. Dels ved å utvikle en løsning sammen med, og hvor utdannelsesinstitusjoner, kompetansesentre og offentlig tannhelsetjeneste står for fagkunnskap og innhold, og hvor plattformen utvikles basert på brukernes behov.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2021

Finansiering

RFF NORD

Samarbeidspartnere

DENTAAPPS AS (Tannlegehjelpen) + (NORCE (Et annet for-prosjekt med samme formål))

Utforsk fagområdene