Til hovedinnhold

Tannlegehjelpen – Et utviklingsprosjekt basert på brukerbehov

Tannlegehjelpen – Et utviklingsprosjekt basert på brukerbehov

Vi skal være med å kartlegge kompetansebehov og samhandlingsrutiner hos helsepersonell om tann- og munnhelse, samt måle effekten av en digital plattform som leverer både kompetanse og samhandling omkring dette.

Ill.: Shutterstock/Andrey_Popov

Tannlegehjelpen har utviklet en MVP for en digital plattform som skal hjelpe helsearbeidere i institusjon å samhandle med Den offentlige tannhelsetjenesten for å behandle og forebygge smerter og symptomer i munn og tenner hos pasienter ute i institusjon. For å kunne gjøre en pilotering av denne, er det viktig å ha på plass noen digitale veiledere som kan gi kunnskap og beslutningsstøtte. Hvordan disse veiledere skal utformes for å ha best effekt, skal kartlegges i et relatert prosjekt som DENTAPPS AS har sammen med NORCE.

Det er flere grunner til å gjøre følgeforskningen – altså se på hvordan piloten fungerer med innhold/veiledere som et forprosjekt. Blant annet fordi vi for å kunne løse utfordringen med hvordan vi skal videreutvikle på en god måte, må finne svar på blant annet:

  • Hvordan er plattformen implementerbar opp mot eksisterende digitale system?
  • Er den av pedagogisk god nok kvalitet og har en ønsket sosio-økonomisk effekt?
  • Hva er viktig for brukeren mht. god flyt i tjenesten knyttet til den tekniske utviklingen?

Dette prosjektet skal bruke funn og kunnskap fra kartleggingsprosjektet. Vi skal gå i dybden for å se på hvorfor dagens system ikke fungerer, slik at plattformen kan videreutvikles i en retning hvor den løser disse utfordringene. Dels ved å utvikle en løsning sammen med, og hvor utdannelsesinstitusjoner, kompetansesentre og offentlig tannhelsetjeneste står for fagkunnskap og innhold, og hvor plattformen utvikles basert på brukernes behov.

Publisert fredag 26. februar 2021
Forskningsingeniør
452 76 105

Prosjektvarighet

2021 - 2021

Finansiering

RFF NORD

Samarbeidspartnere

DENTAAPPS AS (Tannlegehjelpen) + (NORCE (Et annet for-prosjekt med samme formål))