Til hovedinnhold
Norsk English

Egenmestring i behandling av fedme - Pasienten som aktiv deltaker

Vi bidrar til at fedmepasienter er i bedre stand til å hjelpe seg selv ved bistand fra spesialisthelsetjenesten.

Kontaktperson

Hovedmål: Å bidra til at fedmepasienten i større grad er i stand til å hjelpe seg selv med støtte fra helsetjenestene

Videre har vi utviklet et konseptforslag i samarbeid med Fedmepoliklinikken og Senter for fedmeforskning og innovasjon. Konseptforslaget innebærer en endring av innkallingsbrev, PC på venterommet, videreutvikle "Mine behandlingsvalg", informasjonsapp og bruk av spillteknologi i behandling av fedme.

Bakgrunn

Antallet personer med overvekt og fedme har økt de siste årene. Fedme er forbundet med økt risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer og utvikling av diabetes. Samlede samfunnsomkostninger relatert til sykdommer knyttet til fysisk inaktivitet, overvekt og usunt kosthold anslås til 1-2 % av BNP. Behandlingstiltak kan derfor anses som lønnsomt i det lange løp.

Resultatene av behandling i spesialisthelsetjenesten har hatt begrenset effekt på langvarig vektnedgang. Helsepersonell ved St. Olavs Hospital ser at man kan utnytte ventetiden mer effektivt og tror at pasientene kan oppnå bedre resultater om de styrkes og dermed får bedre forutsetninger for å mestre egen situasjon. Økt effekt av behandling ved styrking av pasienter støttes også av forskning fra inn- og utland.

Resultater

Hovedmålet til forprosjektet var å bidra til at fedmepasienten er i bedre stand til å hjelpe seg selv ved bistand fra spesialisthelsetjenesten. Ved å gjennomføre en behovskartlegging og en idéutviklingsfase bestående av blant annet 18 semi-strukturerte intervjuer, observasjon og arbeidsmøter med helsepersonell fra primærog spesialisthelsetjenesten og pasienter ble ulike aktørers opplevelser av nåværende behandling belyst. Denne innsikten, i kombinasjon med kunnskap om tilsvarende tjenester og tilbud, ble videre benyttet til å utvikle et konseptforslag i samarbeid med Fedmepoliklinikken og Senter for fedmeforskning og innovasjon. Konseptforlaget innebærer en endring av innkallingsbrev, PC på venterommet, videreutvikle "Mine behandlingsvalg", informasjonsapp og bruk av spillteknologi i behandling av fedme.

St. Olavs Hospital vil, i samarbeid med SINTEF, jobbe for videreføringer av forprosjektet, med støtte fra bedrifter og andre helseregioner.

Vi jobber i et tverrfaglig team. I tillegg til Nina Vanvik Hansen som er prosjektleder er driverne i prosjektarbeidet industridesignere fra SINTEF: 

  og   

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

07.04.2015 - 31.03.2016

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Last ned rapporten
Egenmestring i behandling av fedme. Pasienten som aktiv deltager 

 

Prosjekteier
St. Olavs Hospital v/Fedmepoliklinikken og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon

Prosjektleder og initiativtaker
Overlege og medisinsk ansvarlig Bård Kulseng og hans team ved St. Olavs Hospital

 

Finansiering
Helsedirektoratet og Innovasjon Norge
Dette er et InnoMed prosjekt

Utforsk fagområdene