Til hovedinnhold
Norsk English

Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus

Utvikling, pilotering, evaluering og implementering av en ny tjenestemodell for intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus ved bruk av mestrings- og avstandsoppfølgende teknologi.

Kontaktperson

Ill.: SINTEF

Hensikten med dette prosjektet er å bedre hverdagen for pasienter som i dag må være inneliggende på sykehus i flere uker for å få antibiotika intravenøst. Dette ønsker vi å gjøre ved å overføre denne tjenesten til hjemmet. I tillegg til å bedre hverdagen for pasientene, er det et definert mål å redusere behovet for spesialisthelsetjenester ved å overføre flere oppgaver til kommunene.

For å nå vårt mål skal vi utvikle, pilotere, implementere og evaluere en hjemmesykehus-modell til pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling. 

Resultater fra innsiktsarbeid gjennomført i forprosjektet viser at pasienter, pårørende og helsepersonell er positive til hjemmesykehusmodellen, gitt at kontinuitet i oppfølgingen i hjemmet, tilgang på kompetent personell, brukervennlig teknologi og god opplæring ivaretas. Det er utviklet et konseptforslag på hjemmesykehusmodellen som er kvalitetssikret og pilotert.

SINTEF har ansvaret for FoUI/tjenestedesign; Innsiktsarbeid (observasjon/-intervju/workshops) pilot, analyse/rapport/publisering og å tegne ny versjon av tjenesten/Blueprint.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2021

Samarbeidspartnere

Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund sykehus, Helseinnovasjonssenteret, Kristiansund kommune, Sykehusapoteket i Kristiansund, HEMIT, The Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation (CCSDI)  og SINTEF.

Finansiering

Helse Midt-Norges innovasjonsmidler


Relevant lenke

Tonny har fremtidens sykehus rundt halsen (NRK MR okt. 2019)

 

Utforsk fagområdene