Til hovedinnhold
Norsk English

Koordinerte brukerforløp og revmatisme. Fra spesialisthelsetjeneste til kommune for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager

Sammendrag

Prosjektet har utviklet en generisk modell for å bidra til bedre tjenester for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager. Denne rapporten går nærmere inn på trinn 4 i modellen: tiltak, med vekt på utfordringer knyttet til kommunikasjon og koordinering mellom hhv. spesialist- og førstelinjetjenesten, og oppfølging av pasient/bruker for å bidra til læring, mestring og egenomsorg. Sentrale punkter er tilbud om individuell og gruppebasert pasient-/brukeropplæring og hjelp til fysisk aktivitet og trening. Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har ulike oppgaver og ansvar for å legge til rette for dette. Pasienter/brukere må få informasjon om kurs og aktiviteter som finnes både i regi av kommunen og av frivillige/private organisasjoner, samt tilbud i spesialisthelsetjenesten. Kurs om smertemestring, hvordan man best kan leve med kronisk sykdom og informasjon om ulike tilbud om fysisk aktivitet er viktig. Kommunen bør formidle kontaktinformasjon om brukerorganisasjoner og likepersonordninger. Alle tjenesteytere som er i kontakt med pasienter/brukere har ansvar for å informere og oppfordre pasienten/brukeren til å ta kontakt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2020

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2020:00337

ISBN

978-82-14-06290-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin