Til hovedinnhold
Norsk English

Flertall for Ocean Space Centre i bygningsrådet i Trondheim

Illustrasjon av Snøhetta
Bygningsrådet i Trondheim kommune godkjente i dag reguleringsplanen for det nye nasjonale kunnskapssentret for havromsteknologi som er planlagt på Tyholt i Trondheim.

– Ocean Space Centre er et helt nødvendig prosjekt for Norge som havnasjon og det grønne skiftet. Derfor er vi glade for at flertallet i Bygningsrådet har gitt sin tilslutning til den reguleringsplanen vi trenger for å realisere et topp moderne forsknings- og utdanningssenter. Med det sagt, er det bystyret som skal ta den endelige beslutningen, og det gjenstår fremdeles å se om det blir gitt penger over Statsbudsjettet, sier dekan Olav Bolland ved NTNU som leder prosjektets styringsgruppe.

Verdens mest avanserte
Ocean Space Centre (OSC) skal bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på havromsteknologi, og mulighetene som ligger i havrommet. Senteret skal bygges på den samme tomta som SINTEF Ocean og Institutt for marin teknikk ved NTNU har tilhold i dag. 

Om Stortinget bevilger penger vil Statsbygg være byggherre mens NTNU blir eier av byggene når senteret står ferdig. SINTEF vil som i dag leie lokaler og laboratorier av NTNU.

Det var et solid flertall på ni av elleve representanter bestående av partiene H, AP, SP, FRP, V og MDG som stemte for å godkjenne reguleringsplanen med noen mindre justeringer.

Tillitserklæring
Olav Bolland takker politikerne for tilliten.

– Dette er en tillitserklæring til alle som har vært involvert i prosjektet, og nok en bekreftelse på den brede politiske støtten vi har opplevd fra starten. 

De foreslåtte endringene av reguleringsplanen innebærer blant annet det settes krav til publikumsvennlige fasader og at barn og unge får delta i utformingen av Spruten. Ingen av de foreslåtte justeringene vil påvirke funksjonaliteten til senteret.

Bystyret vil behandle reguleringsplanen 3. september. Gitt en positiv beslutning i bystyret, er det ventet at det vil bli bevilget penger over neste års statsbudsjett, slik at byggingen kan komme i gang allerede i 2022.

Kontaktperson