Til hovedinnhold
Norsk English

SFI Harvest-dagene: et fiskeeventyr på havets dyp

Havet inneholder mange ressurser som ikke blir utnyttet. Dette skal SFI Harvest gjøre noe med. Forskningssenteret samlet 21.- 22.oktober kloke hoder som skal sørge for å få lite utnyttede arter opp på tallerkenen.

Lavtrofiske arter er arter som befinner seg nederst i næringskjeden, som planter og alger. Disse artene beiter på planter og plateplankton. Men det finnes også fisk på lavere trofisk nivå; små fiskearter som spises av større fisk. Mesopelagisk fisk, krill, calanus, raudåte, dyreplankton, mikroalger, tang og tare er eksempler på lavtrofiskearter. Disse artene tåler lite behandling og går fort i oppløsning. SFI Harvest skal utvikle ny kunnskap og teknologi for å ta i bruk potensialet som ligger langt nede i havet.

Tverrfaglig samarbeid

Et viktig forskningsområde i SFI Harvest er å analysere bestanddelene i arter som lever på store havdyp, såkalte mesopelagiske arter. Målet er å finne ut hvordan vi kan utvikle gode produkter som kan spises av mennesker, dyr og oppdrettsfisk.

Næringsinnholdet i lavere trofiske marine arter er fullverdig og kan foredles til produkter som er godt egnet som menneskeføde. Verden trenger mer mat, og SFI Harvest skal bidra til å sikre verdens matsikkerhet.

SFI Harvest-dagene var forskningssenterets første "live"-konferanse etter gjenåpningen av samfunnet. Konferansen samlet blant annet forskningspartnere, fiskeriselskaper, teknologiutviklere, utstyrsleverandører og interesseorganisasjoner, fra både inn- og utland.

"Endelig kunne vi møtes fysisk etter at oppstarten av senteret har foregått gjennom videomøter. Vi har nå lagt grunnlaget for videre samarbeid på tvers av fagområdene, og i tillegg har vi prioritert forskningsoppgavene som vi skal arbeide med i de neste to årene", sier senterleder Ingunn Marie Holmen.

Holmen leder SFI Harvest, et senter for forskningsdrevet innovasjon som skal utvikle kunnskap og teknologi som gjør det mulig å høste og foredle lavtrofiske arter fra havet.

Nettverksbygging på agendaen

Inspirerende foredrag, workshop og nettverksbygging sto på agendaen da partnerne i forskningssenteret møttes i Trondheim.

"Vi fikk presentert forskningsfronten fra verdensledende forskere innen de fagfeltene som må kombineres for å gjøre det mulig å høste bærekraftig og lønnsomt av lavere trofiske marine arter. Partnerne i sentere ble bedre kjent og diskuterte problemstillinger som vi skal ta fatt på i senteret", forteller Ingunn Marie Holmen.

De kommende månedene skal ledelsen i SFI Harvest detaljere planene for 2022, og starte aktiviteter for å svare på et grunnleggende forskningsspørsmål: Hvordan kan vi effektivt lokalisere den mesopelagiske fisken, og finnes den i mengder som er bærekraftig å høste?

DSC_0220.jpg

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson