Til hovedinnhold
Norsk English

Flytende løsninger for fremtiden

Vi lever i en tid med behov for store endringer. I rapporten til FNs klimapanel er situasjonen beskrevet som kode rød. Vi møter ikke klimamålene, og dette er dystre utsikter.

Flere aktører trekker frem mulighetene som situasjonen også gir. Blant annet er flytende havvind og andre flytende konstruksjoner høyaktuelle for å takle globale utfordringer i form av blant annet bærekraftig matproduksjon og bærekraftig kystinfrastruktur. Her skal forskningssenteret SFI BLUES være med å bidra.

En fjerdedel av Norges verdiskaping kommer fra havnæringene. Per dags dato er det mye petroleum, men det er forventet en stor økning i de andre næringene i de kommende årene. I tillegg bor omtrent 40 % av verdens befolkning i nærheten av havet, og mange mennesker lever av det havet kan gi. Det er derfor viktig at vi tar ansvar for naturen rundt oss og sørger for en bærekraftig utbygging av havnæringene.

"De aller fleste havnæringene bruker flytende konstruksjoner, enten det er til energiproduksjon, matproduksjon, infrastruktur eller andre formål. SFI BLUES skal forske og utvikle ny teknologi innen flytende konstruksjoner. Dette er viktig for videreutviklingen av dagens havnæringer og utvikling av nye havnæringer", sier senterleder i SFI BLUES, Vegard Øgård Aksnes.

Skal utvikle nye typer flytende strukturer

Et viktig arbeid som gjøres i senteret nå er å definere hvilke strukturer industrien vil satse på, og deretter knytte disse opp mot forskningsaktivitetene i senteret. SFI BLUES skal utvikle nye metoder, designverktøy, løsninger og kompetanse, som inkorporerer digitalisering og muliggjør teknologier for å akselerere innovasjon og utvikling av nye typer flytende strukturer.

Flytende konstruksjoner kan være med på å løse mange av vår tids problemer, gitt at de utvikles og tas i bruk på bærekraftige måter. Flytende konstruksjoner kan blant annet være fornybar energiproduksjon (flytende havvind og flytende solenergianlegg), flytende havbruksanlegg, og kystinfrastruktur som flytende tunneler, broer, terminaler, brygger, rekreasjonsanlegg og byer.

DSC_0422.JPG

Viktig for fremtiden

26.oktober samlet forskningssenteret kloke hoder som skal jobbe med flytende konstruksjoner. SFI BLUES-samlingen var forskningssenterets første "live"-møte etter gjenåpningen av samfunnet.

"Vi fikk presentasjoner fra ledende forskere innen fagfeltene som må kombineres for å gjøre det mulig å forstå behovene til forskning via ingeniør- og teknologileverandører, til sluttbrukere og operatører. Partnerne i senteret viste stort engasjement, og det var stor interesse både fra forskningspartnere og brukerpartnere. Det er ingen tvil om at det er bred enighet om viktigheten av et slik senter," sier Aksnes.