Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Ocean avslutter tjenesten "Analyse av algeprøver"

Analyse av algeprøver legges ned etter 16 års drift.

Lav etterspørsel etter tjenesten og manglende personell med relevant kompetanse er årsaken til at SINTEF Ocean legger ned tilbudet "analyse av algeprøver" fra 1.januar 2022.

SINTEF Ocean har i en årrekke utført algeanalyser tilpasset skjellnæringens behov for dokumentasjon av algebildet i henhold til krav fra mattilsynet, samt analyser for oppdrettsnæringen i forbindelse med operasjoner i anlegget og endret adferd/akutt dødelighet. Analyser har blitt utført av marinbiologer med god kjennskap til planktonalger i norske farvann i henhold til norsk standard for undersøkelser av marine planktonalger.

Åkerblå arbeider for å kunne opprette denne tjenesten.

Kontaktperson