Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Ocean medlem i International Windship Association

Vindbasert propulsjon har for tiden en renessanse som et virkemiddel for mer miljøvennlig shipping. SINTEF Ocean ønsker å bidra aktivt innenfor dette spennende fagfeltet gjennom å knytte kontakter, lære og dele vår forskning. Derfor har vi blitt medlem av International Windship Association (IWSA).

Teknologi for vindassistert propulsjon for kommersiell shipping blir stadig mer moden og lettere tilgjengelig. Antallet nye installasjoner av denne typen øker, og det er en voksende interesse for både vindassistert fremdrift, vind som primær propulsjon, og for optimalisering av fartøy for bruk av vind til fremdrift. 

En renessanse for vindbasert fremdrift

SINTEF Ocean har i mange år forsket på en lang rekke ulike skipsteknologier. Vindbasert propulsjon er blant de eldste fremdriftslølsningene for skip, og har for tiden en renessanse som et virkemiddel til mer miljøvennlig shipping. For å bidra til og støtte utviklingen av teknologien, har SINTEF Ocean blitt medlem i International Windship Association (IWSA), en medlemsdrevet assosiasjon som promoterer og tilrettelegger for at vindassistert propulsjon innen kommersiell shipping skal øke.

- Vi ser en sterk interesse for vindassistert propulsjon blant akademikere, teknologileverandører, designere og skipseiere. Antallet fullskala installasjoner øker, og vi ser stadig nye lavutslipps- og nullutslipps-konsepter som på ulike måter inkluderer vindassistert fremdrift, sier Sverre Anders Alterskjær, forskningsleder for skipshydrodynamikk hos SINTEF Oceans avdeling for Skip og havkonstruksjoner.

Fartøydesign og operasjon er nøkkelområder 

Likevel finnes det utfordringer forbundet med å ta i bruk vindassistert propulsjon, blant annet knyttet til å forutsi energieffektivitet, hvordan sjøegenskaper påvirkes, manøvrering og betjening av fartøyet. For å utnytte potensialet som ligger i vindbasert fremdrift fullt ut bør man ha en helhetlig tilnærming til fartøyskonseptet, inkludert hydrodynamikk, aerodynamikk, konvensjonelt fremdriftssystemer og ruteprofil. En slik helhetlig tilnærming har SINTEF Ocean lang erfaring med.

- Vi har fulgt IWSA lenge, og vi har satt stor pris på åpenheten med deling av nyheter, publikasjoner og relevante arrangementer på nettsiden, også for ikke-medlemmer. Nå er tiden er inne for oss å bli medlem, og vi ser frem til å bidra aktivt ved å knytte kontakter, lære og dele vår forskning innenfor dette spennende fagfeltet, fortsetter Alterskjær.

Samarbeid for forskning og utvikling

SINTEF Ocean jobber for tiden med flere prosjekter som inkluderer vindassistert fremdrift, og gjennomfører forskning og utvikling på numeriske og eksperimentelle metoder for evaluering av ulike typer vind-propulsorer, samt optimalisering av fartøy med vindpropulsjon.

- At SINTEF Ocean blir medlem i IWSA nå føles veldig rett i tiden. SINTEF Ocean sin erfaring og FoU innen evalueringen av fartøy som helhet samt vindsystemer kommer til å styrke arbeidet med å standardisere disse metodene i fremtiden – noe som er spesielt viktig nå som drivkraften i sektoren fortsetter å øke, sier Gavin Allwright, generalsekretær for IWSA. - Vi ser frem til å jobbe sammen for å realisere en troverdig og levedyktig fremtid innen vindpropulsjon.

Kontaktperson