Til hovedinnhold
Norsk English

Millionstøtte til ny type kreftforskning

Kreftpasienter som har overlevd skal få bedre hjelp til rehabilitering gjennom nye digitale løsninger. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Kreftpasienter som har overlevd skal få bedre hjelp til rehabilitering gjennom nye digitale løsninger. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Er du kreftoverlevende vil tilbudet du mottar være avhengig av hvor du bor. Nå skal forskere se på hvordan de kan sikre alle like godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger.

–Vi skal utvikle et nytt beslutningsstøttesystem for å gi kreftpasienter riktige og bedre tjenester til riktig tid. Vi vil også utvikle nye tjenester som per i dag ikke eksisterer, forteller forskningsleder i SINTEF, Anita Das.

Målet er å utvikle et digitalt verktøy som kan hjelpe helsepersonell med å identifisere rehabiliteringsbehovet til den enkelte pasienten. Med denne løsningen skal helsepersonell også få beslutningsstøtte basert på pasientinformasjon i nasjonale registerdata og andre opplysninger om helsetilstanden til pasienten.

Pasientene selv vil være delaktig i denne prosessen, og håpet er at de digitale løsningene vil forenkle arbeidshverdagen for helsepersonell.

Les også: Får kroppen til å lage sin egen kreftmedisin

Lik kreftbehandling uten fysisk oppmøte

I dag henvises kreftoverlevende til ulike rehabiliteringstjenester basert på skjønn, og man ser at helsetjenestens ressurser ikke alltid utnyttes like hensiktsmessig.  

Dessuten må pasientene i hovedsak møte opp fysisk for rehabilitering etter kreftbehandling. Men ikke alle har muligheten til dette. Forskerne ønsker derfor å utvikle digitale tjenester som vil være lett tilgjengelige via nettbrett, mobil eller en PC. Et av målene er å oppnå lik tilgang til både kreftdiagnostisering og behandling.

Deltakerne er programvareselskapet CheckWare, Kreftforeningen, St. Olavs Hospital, Helseinnovasjonssenteret, NTNU, Forskningsstiftelsen Fafo, Unicare (prosjektledelse) og SINTEF Digital. Prosjektet har navnet CaREScreen og oppstart er planlagt til våren 2022. Finansieringen  kommer via forskningsrådets program “Pilot Helse 2021” og er på 24 millioner kroner.

 

Utforsk fagområdene