Til hovedinnhold
Norsk English

H2nærnode - et hydrogenknutepunkt i Bodø

Bodø, foto: Ernst Furuhatt
Bodø, foto: Ernst Furuhatt
GreenH, Norconsult og SINTEF er tildelt Pilot-E midler for å utvikle hydrogenknutepunkt og ta i bruk sidestrømmer fra produksjonen slik at lønnsomheten i hydrogenfremstilling forbedres. Prosjektet skal gjennomføres i Bodø hvor mange potensielle brukere av hydrogen er samlet.

I Bodø har skipsfart, landtransport, flyplass, boliger og prosessindustri en unik og nær lokalisering. Det gjør det mulig å oppnå reduserte kostnader og høyere energieffektivitet for hydrogen.

—Det er unikt i regionen å ha så mange ulike forbrukere samlet på et sted.  Flere typer forbruk samlet i umiddelbar nærhet av produksjonen er best for brukerne, best for miljøet og best for regionen, sier Morten Solberg Watle, daglig leder av GreenH.

Utslippsfri maritim transport med hydrogen

Det integrerte produksjonsanlegget for hydrogen skal plasseres på Langstranda kai i Bodø, hvor hydrogen kan distribueres til forbrukerne i komprimert eller flytende form. Den sentrale lokasjonen gir mulighet for å utnytte distribusjon i rør fram til fyllestasjoner for hydrogen.

— At anlegget ligger på kaia kan også gi nye muligheter for direktebunkring til maritim sektor i flytende eller komprimert form, avhengig av lagringsmåte på skipet som gir nye muligheter for integrasjon, forteller Petter Nekså i SINTEF.

Bodø har flere tunge aktører innen maritim næring og er langtidsstopp for Hurtigruten som går over Vestfjorden. Regjeringen har besluttet at Vestfjorden skal være hydrogenstrekning, noe som innebærer et samlet behov på opptil 7 tonn hydrogen per dag.  Det legger grunnlaget for en skalert produksjon med lavere priser og vil fremskynde bruken av hydrogen blant de andre forbrukerne i Bodø.

Flere brukere sikrer best mulig utnyttelse av hydrogen og overskuddsprodukt

Et viktig aspekt i dette prosjektet blir å vurdere muligheter for å utnytte overskuddsproduktene varme og oksygen fra elektrolysørene som skal produsere hydrogenet.

—At det skal bygges en ny bydel relativt nær den nye flyplassen, vil gi veldig gode muligheter for integrasjon slik at hydrogen kan benyttes for å oppnå utslippsfri byggeplass i anleggsperioden, sier Ingrid Snustad som også jobber med prosjektet i SINTEF.

SINTEF skal bistå GreenH med forskning og utvikling for å vurdere og utvikle nye løsninger basert på vår ekspertise på prosess- og termodynamikk. Blant annet vil det bli utviklet dynamiske simuleringsmodeller for å vurdere hvordan integrerte løsninger vil fungere avhengig av variasjon i produksjon og forbruk av hydrogen over tid.


GreenH leder prosjektet og SINTEF og Norconsult vil stå for forskning og utvikling. Støtten gis gjennom Pilot-E, som er en felles samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.


 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson