Til hovedinnhold
Norsk English

Forskere skal jakte på verdier i “mørke data”

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Utviklingen i teknologier som tingenes internett genererer enorme mengder av "mørke data", det vil si data som samles inn, men som ikke blir brukt. DataClouds visjon er å skape verdi av "mørke data" som hittil har vært utfordrende å ta i bruk.

-Mørke data er data som finnes der ute, men som fordi de er vanskelige å håndtere, ikke blir tatt i bruk i utviklingen av produkter og tjenester. Når vi får tatt i bruk slike data, så åpner det seg mange muligheter, sier Dumitru Roman, som leder det det nyoppstartede EU-prosjektet DataCloud.

I tingenes internett (Internet of Things) produseres data i selve "tingen", for eksempel medisinsk utstyr eller kameraopptak. DataCloud vil styrke databehandlingen i eller nær disse "tingene" slik at for eksempel kryptering, filtrering eller anonymisering skjer lokalt (på tingene) før data sendes videre gjennom nettskyen til ulike mottakere som helsepersonell eller pasientjournalsystemer, eller at man lokalt kan analysere data for å detektere risiko for hendelser.

-DataCloud er et prosjekt i det faglige skjæringspunktet mellom Big Data, programvareutvikling og beregningsinfrastrukturer. Prosjektet adresserer behovet for en enklere måte å integrere Big Data i bedriftenes forretningsprosesser og for å gjøre fleksible Big Data pipelines tilgjengelig til flere brukere, uansett hvilken infrastruktur man har på maskinvaren, sier Roman.

Norske Tellu med i prosjektet
Tellu er norsk partner i prosjektet og kjent for å levere moderne løsninger innen eHelse. I DataCloud vil Tellu teste ut ny teknologi for mer avansert utnyttelse av muligheter som ligger i skybasert dataprosessering og dataprosessering distribuert i tingenes internett.

Eksempelvis kan det bidra til trygg hjemmeoppfølging av kronisk syke pasienter og trygg omsorg for hjemmeboende. Gjennom avansert sensorikk og datanalyse vil man kunne detektere situasjoner som oppstår (som at pasienten faller), detektere situasjoner før de oppstår (som risiko for fall) eller tidlig predikere utviklingen av en diagnose. Et stort antall pasienttyper kan dra nytte av denne type systemer. For eksempel kan eldre pasienter med omsorgsbehov bo lenger hjemme, diabetes-, Kols- og nyrepasienter kan få bedre hjemmeoppfølging og støtte til egenbehandling og Covid 19-pasienter kan få god hjemmeoppfølging som også vil redusere spredning av virus.

- Det er veldig viktig for Tellu å delta på denne type prosjekter. Det gjør at vi kan tilby mer avanserte tjenester som bidrar til fremtidsrettede og bærekraftig helsetjenester og det bidrar til å øke vår konkurranseevne i Norge og internasjonalt, sier Arnor Solberg i Tellu.

Fakta om prosjektet:

  • Prosjektet heter DataCloud: Enabling the Big Data Pipeline Lifecycle on the Computing Continuum
  • I EU-prosjektet har flere europeiske organisasjoner gått sammen om å utvikle nye metoder og verktøy for effektiv styring og utnyttelse av Big Data
  • Prosjektet er finansiert av Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon
  • Tidsrammen er fra januar 2021 og desember 2023
  • Partnere: SINTEF Digital (Norge), Bosch (Tyskland), Tellu (Norge), iExec (Frankrike), Ubitech (Hellas), JOT Internet Media (Spania), MOG Technologies (Portugal), Ceramica Catalano (Italia), Sapienza University of Rome (Italia), University of Klagenfurt (Østerrike), Royal Institute of Technology (Sverige)

Utforsk fagområdene

Kontaktperson