Til hovedinnhold
Norsk English

Kongens fortjenestemedalje til SINTEF- og NTNU-veteran Tom Myran

Tom Myran og hans kone
Fredag 2. juni ble Tom Myran tildelt Hans Majestet Kongens fortjenestemedalje for sitt grensesprengende arbeid med helse, miljø og sikkerhet i bergverksindustrien.

Myran er tidligere seniorforsker i SINTEF. Medaljen ble overrakt av varaordfører Mona Berger.

- Som konsernsjef er det en stor glede å få gratulere deg med å ha blitt funnet verdig til å motta Hans Majestet Kongens fortjenestemedalje. Dette er en ære som veldig få er forunt. Siden SINTEFs visjon er "Teknologi for et bedre samfunn", er det klart at når en av våre egne belønnes av Kongen for å ha gjort en "innsats av særlig samfunnsgavnlig natur" innenfor vitenskapen, er det noe som får våre SINTEF-hjerter til å svulme av stolthet og engasjement, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

Hans Majestet Kongens Fortjenestemedalje

 

En bauta og foregangsmann i norsk bergindustri

Tom Myran har igjennom en lang karriere hatt en helt spesiell plass i norsk bergindustri. Han var for eksempel den første i Norge til å gjennomføre målinger og kartlegging av radon i alle norske bergverk, noe som også ble grunnlaget for doktorgradsavhandlingen hans i 1974. Arbeidet med radon i norske bergverk blir i dag betegnet som svært forut for sin tid, og ble starten på en lang karriere som både forsker og professor i SINTEF og NTNU.

- Han har skapt en tryggere og bedre hverdag for alle se om arbeider i industrien, påpeker konsernsjefen.  

Myran er en mann som evner å omforme ny kunnskap til gode retningslinjer, anbefalinger og faktainformasjon som både bergindustri og lokalsamfunn har dratt story nytte av. Han har vært sakkyndig i flere rettssaker hvor HMS har vært hovedtema, og gitt ut en rekke publikasjoner på HMS- området. Han har skrevet bøker og holdt foredrag både nasjonalt og internasjonalt. Han har også skrevet et stort antall informasjonsrapporter og -brosjyrer innen temaet HMS. Disse er tilgjengelig for bransjen også i dag.

- Det har vært en glede å få arbeide sammen med Tom Myran og fått ta del i hans forelesninger som student sier Lisbeth-Ingrid Alnæs, forskningsleder i SINTEF Community

Lisbeth-Ingrid Alnæs, Forskningsleder i SINTEF Community, holder tale for Tom Myran og hans kone. 

 

Karrieren kort oppsummert

Etter doktoravhandlingen jobbet Myran i delt stilling som forsker på NTH/SINTEF, før han i 1984 begynte i fast stilling som seniorforsker i SINTEFs Avdeling Bergteknikk. I 1986 ble han Professor II ved NTH og i 2000 fikk han et industriprofessorat før han i 2003 fikk et offentlig finansiert professorat ved NTNU. Dette professoratet hadde han frem til 2010. Fra 2002 til 2013 var han i tillegg vitenskapelig rådgiver for SINTEF. I senere år har han vart aktiv som Professor Emeritus.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson