Til hovedinnhold
Norsk English

Satellittovervåkning skal redusere geofare-risiko

Skred
Skred er en av geofarene som skal overvåkes i prosjektet Invison. Bildet viser jordskred i Romsdalen i 2011. Foto: Knut Stalsberg
En treårig europeisk studie skal se på hvordan overvåking via satellitter kan bidra til å minske risikoen fra geofarer som påvirker infrastrukturen vår.

Et konsortium bestående av Inmarsat, som er verdensledende innen global, mobil satellittkommunikasjon, Sintef og Geonor har blitt tildelt en treårskontrakt med European Space Agency (ESA) for å utvikle en tidlig varsling av geofarer.

Ved å bruke Inmarsats prisbelønte globale L-båndsatellittnett, vil konsortiet utvikle en ny IoT-løsning som kan gi tidlige advarsler ved geofarehendelser, selv på de mest avsidesliggende steder.

Denne nye satcom-IoT-teknologien har to store fordeler i forhold til eksisterende løsninger: global dekning og sikkerhet, noe som gjør den ekstremt egnet for offentlige applikasjoner.

Sintef bidrar med ekspertise innen IoT og geofarer

Sintef har allerede betydelig kompetanse innen IoT og geofare utviklet gjennom flere år gjennom forskningsprosjekter som KlimaDigital og Klima 2050.

– Målet er å demonstrere bruken av en sikker satcom-IoT-løsning som vil hjelpe beslutningstakere med å redusere risikoen fra geofarer som skred, steinfall, snøskred, og flom. Inmarsats unike globale dekning lar oss installere overvåkingsutstyr hvor som helst rundt om i verden, noe som er av avgjørende betydning for overvåking av fjerntliggende og utilgjengelige områder, sier seniorforsker Ivan Depina i Sintef.

IoT-teknologiens effektivitet muliggjør overvåking over lang tid med lavt strømforbruk og vedlikehold. Kommunikasjonsløsninger leveres også med verdensledende cybersikkerhet, som er en nøkkelfaktor i utviklingen av overvåkningsløsninger for geofarer.

Sikre IoT-løsninger vil bli utviklet for prosjektet, som vil dra nytte av Inmarsats sikre nettverksløsninger.

– Vi er glade for å samarbeide med Sintef og Geonor i dette ESA-støttede prosjektet.  Å tilby sikkerhetstjenester som er sikre og pålitelige for våre offentlige kunder, er sentralt i Inmarsats oppdrag. Norge kan oppleve tusenvis av skred hvert år, og vi er opptatt av å se hvordan denne ESA-piloten kan gi positiv innvirkning på offentlig sikkerhet, sier Nick Shave, Inmarsats visepresident for strategiske programmer, Global Government.

Vil overvåke vannutløste skred i Trøndelag

IoT-løsningen er i stand til å overvåke en rekke geofarer, for eksempel ras og flom.

Den norske piloten vil overvåke vannutløste skred i Trøndelag-regionen. Området er svært utsatt for forskjellige typer geofarehendelser på grunn av de topografiske, geologiske, hydrologiske og meteorologiske forhold som er karakteristiske for regionen.

Løsningen støttes av ESA som en del av den strategiske linjen "Space Systems for Safety and Security (4S)", en ny komponent i ESAs program for avansert forskning i telekommunikasjonssystemer (ARTES). 

Dette programmet tar sikte på å transformere FoU-investeringer til vellykkede kommersielle produkter og tjenester. Prosjektet er også støttet av Norges vassdrags- og energidirektorat, UK Space Agency og Norsk Romsenter. Kontaktperson