Til hovedinnhold
Norsk English

Alle som vil får nå oppskriften på det ultimate hydrogenkjøretøyet

Copyright: SINTEF
Nå er den her – den første åpent tilgjengelige resepten på hvordan verden skal unngå overdimensjonering av innmaten i hydrogenkjøretøyer.

EU-prosjektet VIRTUAL-FCS lanserer nå et helt nytt dataverktøy – åpent tilgjengelig for alle. Dette skal sette fart på utslippsfri transport i Norge og Europa ved å hjelpe designere og forskere med en krevende jobb: å utvikle hybride brenselscelle- og batterisystemer til hydrogendrevne biler, lastebiler, båter og tog – uten å måtte ty til overdimensjonering av kostbare deler.  

Transportindustrien går en utslippsfri fremtid i møte, men for noen er det både kostbart og krevende å omlegge fremdriftssystemene sine til utslippsfrie løsninger. EU-prosjektet VIRTUAL-FCS har utarbeidet en startpakke for å gjøre denne overgangen raskere og smidigere. Dette skal gjøre det mulig for brenselcelle og batterisystem å innlemmes i ulike designprosesser.

– En kostnadseffektiv omlegging krever spesialkompetanse for hvordan hybride brenselcelle- og batterisystemer settes sammen for å driftes og virke best mulig. Dette kan være en stor barriere, og kan i verste fall sette en stopper for den teknologiske utviklingen, forteller forskningsleder og koordinator for VIRTUAL-FCS Kyrre Sundseth.  

Gratis programvare setter fart på utrullingen

Fagfolk fra fem land lager nå et programverktøy for utforming og integrering av nye, optimale hydrogenbaserte fremdriftssystemer. Programverktøyet finner riktig sammensetning av brenselcelle- og batterisystemer og sørger for at de yter maksimalt til lavest mulig kostnad. Nå er de klar for å dele denne kunnskapen med resten av verden via en åpen kilde-plattform – helt gratis.

– Plattformen sikrer fri tilgang til alle interessenter, enten det er folk fra industri, akademia eller små-/mellomstore bedrifter, forteller Kyrre Sundseth. Hensikten med VIRTUAL-FCS er at det skal fungere som inngangsbilletten for systemutviklere som ønsker å bygge hybride brenselcellesystemer inn i egne kjøretøy og fartøy.

Programverktøyet skal bidra til å gjøre designfasen raskere og enklere, men det gir også utviklere mulighet til å dimensjonere innkjøp av dyre komponenter, og dette bidrar til å holde kostnadene nede.

– Plattformen fungerer også som et kontaktpunkt mellom de som forsker på brenselscelle- og batterisystemer, og industrien som tar i bruk teknologien. Vi ønsker at så mange tar i bruk denne plattformen slik at vi sammen kan videreutvikle løsningene, sier Sundseth.  

 

Funding: This project has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking under grant agreement No 875087. This Joint Undertaking receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, Hydrogen Europe and Hydrogen Europe research.

Kontaktperson