Til hovedinnhold
Norsk English

Hydrogenrevolusjonen når havbruksnæringen

Moen Marins el-båt NABCAT 1375 ELECTRIC er grunnlaget som bygges videre på med hydrogenelektrisk fremdrift gjennom dette prosjektet. Illustrasjonsbilde: Moen Marin
Under Trøndelagsmøtet torsdag 14. januar kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) en tildeling på 28 millioner kroner til utvikling og bygging av verdens første hydrogendrevne oppdrettsbåt.

Det er ENOVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet som står for tildelingen, gjennom Pilot-E-ordningen.  

- Det er en gledelig nyhet å kunngjøre støtte til en hydrogendrevet oppdrettsbåt med tilhørende landanlegg for produksjon og bunkring av hydrogen. Dette prosjektet viser potensialet som ligger i hydrogen. Vi er avhengige av et rent, rikt og bærekraftig hav, sa statsministeren under offentliggjøringen.  

Et konsortium bestående av teknologi- og industriaktører skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen. Det er Moen Verft som er prosjekteier, og skal bygge fartøyet på Moen Verft i Nærøysund. Utvikling og skipsdesign gjennomføres av Moen Marin. NTE og H2 Marine skal utvikle en skalerbar løsning for produksjon og forsyning av hydrogen som utslippsfritt og konkurransedyktig alternativ til diesel. SINTEF leder forskningsarbeidet i prosjektet, som startet som et initiativ fra Fornybarklyngen Renergy.  

- Dette prosjektet er skreddersøm for grønn omstilling av norsk økonomi. Vi ser høy aktivitet på bruk av hydrogen i stor skala internasjonalt og er glad for å kunne omsette kunnskapen vi har opparbeidet i EUs forsknings- og innovasjonsprogram til verdiskaping her hjemme. Nå ser vi at Norge tar grep for å etablere forsprang på bruk i maritim transport og dermed setter oss i stand til å få bukt med store klimautslipp på en måte som norsk næringsliv kan skape arbeidsplasser fra, sier konserndirektør Eli Aamot i SINTEF.  

Moen Marin opplever stor etterspørsel etter sine arbeidsbåter med batterielektrisk fremdrift. De krever mindre vedlikehold, har lavere driftskostnader og reduserer utslippene betraktelig. 

- Vi følte vel av vi var tidlig ute og tok risiko når vi ble med og tok ledelsen i dette prosjektet. Da regjeringen nylig lanserte klimaplanen der de adresserer nullutslipp for havbruk allerede i 2024, var det ikke halvggæli å stå fremst i utviklingen allikevel, sier Paul Ingvar Dekkerhus fra Moen Verft.   

Oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk skal kjøpe og operere det nye fartøyet. De blir etter all sannsynlighet et av de første private selskapene i verden som tar i bruk hydrogenfartøy.   

- For Midt-Norsk Havbruk er det viktig å redusere fotavtrykket fra vår produksjon av sunn og god laks på Namdalskysten. Reduksjon av fossilt brensel er en viktig del av dette. Hydrogen kan bli interessant også på fôrflåter, sier produksjonssjef Roger Eiternes i Midt Norsk Havbruk.  

Kontaktinformasjon for pressen: 

SINTEF                                                
Anders Ødegård, 943 56 595,  

H2 Marine/Greenstat                  
Tomas Fiksdal, 932 57 114,      

Moen Verft                                       
Paul Ingvar Dekkerhus, 950 23 430,    

Moen Marin                                     
Steinar Fossen, 920 91 962,   

Midt-Norsk Havbruk                    
Roger Eiternes, 901 80 775,   

NTE Energi
Kenneth Brandsås, 992 68 097,    

RENERGY (Fornybarklyngen)    
Thomas Bjørdal, 958 93 289,   

Utforsk fagområdene

Kontaktperson