Til hovedinnhold
Norsk English

Skal løse parkeringskaos for el-sparkesykler

El-sparkesykler som står parkert.
Forskere fra SINTEF skal hjelpe bedriften SparkPark med å realisere deres idé om et parkeringssystem for el-sparkesykler. Foto: SparkPark.
SINTEF er forskningspartner i flere av de nye innovasjonsprosjektene for næringslivet som Norges forskningsråd varslet støtte til denne uka. Ett av dem kan løse parkeringskaoset for el-sparkesykler.

I dag ser vi el-sparkesykler bli hensatt overalt i bybildet, noe som har skapt stor debatt. Det kan det snart bli slutt på. Nå skal forskere fra SINTEF hjelpe bedriften SparkPark med å realisere deres patenterte idé om et parkeringssystem for el-sparkesykler.

Gjennom innovasjonsprosjektet Happy City vil bedriften sørge for at det bare vil bli mulig å avslutte leien av sparkesyklene på angitte plasser. SINTEFs forskere skal utvikle systemet som registrerer om en el-sparkesykkel er parkert innenfor eller utenfor en dedikert parkeringssone. SparkPark er en av 27 bedrifter som får støtte fra Norges forskningsråd for å drive forskningsbasert innovasjon.

Regjeringen oppfordrer til forskning og innovasjon og skal i løpet av 2021 dele ut totalt 1,3 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Denne uka ble det klart at de gjennom Norges forskningsråd har delt ut 283 millioner til slike prosjekter allerede, etter å ha fått et stort antall søknader. 

Skaper nye jobber og løsninger

–  Vi er heldige som har så mange bedrifter som tør satse på forskning og utvikling. For 27 bedrifter betyr det at de får støtte til et innovasjonsprosjekt. Forskning gir bedriftene et konkurransefortrinn som igjen bidrar til å skape nye jobber og løsninger.  Det trenger Norge for å løse de utfordringer vi skal håndtere i årene som kommer, sier næringsminister Iselin Nybø om støtten på forskningsrådet.no.

I likhet med SparkPark ønsker også selskapet Nabla Flow å bedre forholdene for myke trafikanter. Den Stavanger-baserte bedriften har fått støtte til å utvikle en bærekraftig løsning for å måle og simulere vindforhold i urbane strøk mellom høye bygninger ved bruk av kunstig intelligens (AI). SINTEFs forskere skal bistå bedriften ved å ta i bruk AI-grenen maskinlæring for å utvikle en metode som er langt raskere og bedre å bruke tidlig i designprosessen i byutviklingsprosjekter enn dagens metode.

- Å sørge for å ivareta myke trafikanters sikkerhet, komfort og trivsel er veldig viktig under byggeplanlegging. Den nåværende teknologien som brukes til å beregne vindforholdene er ekstremt tidkrevende og ikke egnet for arkitekter og byplanleggeres raske iterasjon. Det er derfor et stort behov for en bedre teknologi, sier seniorforsker Massimiliano Ruocco i SINTEF Digital, som er med som forskningspartner.

Målet med prosjektet er å utforske mulighetene med bruk av AI for raskt å kunne beregne vindstyrker under utvikling av gang- og sykkelvennlige bymiljøer.

Videreutvikler helt ny teknologi

Ruocco og hans kolleger fra SINTEF Digital skal også jobbe sammen med start up-bedriften Winow Automation, som også fikk støtte i denne runden. Forskerne skal bistå med å videreutvikle bedriftens nye løsning for automatisk utskifting av deler i maskinindustrien, som i dag er en manuell, ressurskrevende og farlig jobb. De skal blant annet bruke maskinlæring for å kunne forutsi når delene er slitte og må skiftes ut. Gjennom prosjektet skal teknologien, kalt Automatic Tool Replacement System (ATRS), gå fra å være en såkalt proof-of-concept-pilot til å bli en prototype på et system som er klart for implementering i industrien.

Sammen med SINTEF Community, som er prosjektleder, er også forskere fra SINTEF Digital involvert i Telias innovasjonsprosjekt Geotracks. Prosjektet har som mål å se på bruken av 5G og mobildata i transportanalyser, som blant annet brukes til å ta investeringsbeslutninger om infrastruktur og til ruteplanlegging av offentlig transport.