Til hovedinnhold
Norsk English

Ny teknologi kan føre til drastisk reduksjon i forurensning fra cruiseskip, biler og tog

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Ny og banebrytende teknologi vil kunne gi sjåfører beskjed om at de har for høye utslipp. Teknologien kan få stor betydning i det globale arbeidet med å redusere luft- og støyforurensning.

Europa er i dag avhengig av amerikanske produsenter av fjernmålingsteknologi. Det kan det bli en endring på med EU-prosjektet NEMO (Noise and Emission MOnitoring) som har satt seg som mål å utvikle ny fjernmålingsteknologi som vil bidra til å redusere den negative innvirkningen luft- og støyforurensning har på miljøet.

-Med den nye teknologien kan vi benytte ubemannede sensorer til å måle de faktiske utslippene fra kjøretøy i trafikken, forklarer forsker Truls Berge ved SINTEF Digital. Teknologien vil gjøre det enklere for forskerne å klassifisere kjøretøyene som har de høyeste utslippene.

Ny kunnskap for storbyer

Flere byer som Oslo og Bergen vurderer å innføre såkalte nullutslippsoner. I slike soner vil det uansett være noen kjøretøy som i en periode vil ha fossil teknologi, og systemer som NEMO tilbyr kan sørge for at kjøretøy i slike soner har lavest mulige utslipp og lave støynivå.

-Høye målte avgasser eller støynivå skal kommuniseres til kjøretøy, til eier og til veieier, forklarer Berge. Det er flere måter å kommunisere dette ut på. Via en app kan føreren av et kjøretøy med for høyt utslipp få beskjed om at bilen er registrert med for høye utslipp og må inn til verkstedkontroll, forteller Berge. Det er også mulig å bruke denne informasjonen til å innføre variabel takst etter hvor mye et kjøretøy forurenser. De som forurenser mer, betaler mer.

Måler også skip og tog

Den siste tiden har det vært en del oppmerksomhet rundt cruiseskip og utslipp. Prosjektet skal derfor også måle avgasser fra skip som ligger til kai i havnebyer i Italia.

-Dette kan gi byer og områder med stor trafikk av cruiseskip teknologi som viser utslipp når disse ligger ved havn, og om de for eksempel tilfredsstiller lokale krav for utslipp. Videre vil de kunne overvåke effekten av begrensninger av de skip som har høyest utslipp, samt effekt av kobling til landstrøm, forklarer Berge.

Den nye teknologien er klar for utprøving i flere land, og vil også kunne anvendes til å måle utslipp og støy fra passerende tog i trafikk. Det er forventet at teknologien kan gi minst 30 prosent reduksjon av luftforurensning og 20 prosent for støyforurensning i utvalgte områder.

Inviterer til pressekonferanse

Fredag 26. mars inviterer NEMO til en digital internasjonal pressekonferanse for å fortelle om mer om prosjektet og resultater fra det innledende arbeidet. Les mer om dette på prosjektets nettside www.nemo-cities.eu.

Prosjektet er finansiert av EU-kommisjonen under Horizon2020 og grant agreement No.860441.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson