Til hovedinnhold
Norsk English

Fersk IEA rapport: Vannkraft er avgjørende i overgangen til fornybarsamfunnet

Nedre Leirfoss kraftverk i Nidelva i Trondheim. Foto: SINTEF
Nedre Leirfoss kraftverk i Nidelva i Trondheim. Foto: SINTEF
Onsdag publiserte det internasjonale energibyrået IEA sin nye spesialrapport om vannkraft, som SINTEF har bidratt med underlag til. Her er de krystallklare på at vannkraft blir avgjørende for å lykkes med å øke fornybar kraftproduksjon og å integrere vind- og solkraft i energimiksen.

- Vannkraften har i lang tid sørget for verdiskaping basert på energiressursene våre her i Norge. Det skal den også gjøre i tiden som kommer. Vannkraftens regulerbarhet spiller en nøkkelrolle i en energimiks med stadig mer uregulerbar fornybar kraft, fra for eksempel sol og vind. Vannkraften er selve ryggraden i energisystemet vårt, og må også videreutvikles for å holde tritt med omstillingene vi nå er midt inne i, sier statssekretær Tony C. Tiller, som sammen med blant annet IEA-direktør Fatih Birol presenterte den ferske rapporten onsdag.

- Dette er første gang IEA lager en rapport dedikert til vannkraft, noe som illustrerer hvor viktig vannkraft er i ferd med å bli for overgangen til fornybare energisystemer, sier Atle Harby, Seniorforsker i SINTEF Energi og ekspert på miljøvennlig vannkraft.

Harby har sammen med kolleger i IEA Hydro bidratt til rapporten IEA nå legger frem.

- Vannkraftens fleksibilitet er nødvendig for å opprettholde forsyningssikkerheten og kvaliteten i strømnettet. Den nye rapporten fra IEA viser at vannkraft kan bidra med slik fleksibilitet, balansering, utjevning og lagring på både korte og lange tidshorisonter. Det vil si helt fra sekunder og minutter, til uker og måneder, forklarer Harby.

Insentiver for miljøvennlig bygging, opprusting og utvidelse av vannkraft må på plass

IEA trekker frem at mange vannkraftanlegg er gamle og trenger modernisering og oppgradering. Det kreves store investeringer for å bygge ny vannkraft, men markedsmekanismene gir i dag ikke alltid gode nok insentiver for investering i oppgradering av eksisterende anlegg eller bygging av nye.

- Mitt bidrag til rapporten kommer i stor grad gjennom IEA Hydro, hvor jeg har ledet et arbeid kalt «Verdien av vannkraft». Her har vi produsert to såkalte White Papers som har vært viktig underlag når IEA har laget sin rapport. I utarbeidelsene av disse dokumentene har vi funnet at vannkraft allerede i dag bidrar til fleksibilitet og stabilitet i strømforsyningen både på veldig korte (sekunder) og lange tidshorisonter (uker og måneder). I Norge bruker vi vannkraft til alt dette, men de fleste land må i dag bruke kull- og gasskraft for denne fleksibiliteten. Vi mener at myndighetene bør utvikle markedsløsninger som gir riktigere insentiver til investering i utslippsfri lagring og fleksibilitet for alle tidshorisonter. Da sikrer vi en robust kraftforsyning i overgangen til fornybarsamfunnet sier Harby.

Mange av løsningene finnes allerede

- For å finne gode markedsløsninger og for å forstå hvordan det økte behovet for fleksibilitet påvirker driften av vannkraftverkene trenger vi ny forskning. Videre er det utfordringer knyttet til lokale miljø- og samfunnsvirkninger av utbygging og oppgradering av vannkraft. Disse finnes det imidlertid gode løsninger på, og det er utviklet bærekraftige løsninger som det er viktig at følges, slik som vi har utviklet i Norge gjennom miljødesign fra forskningssenteret CEDREN, i EU-prosjekter eller gjennom internasjonale retningslinjer "Hydropower Sustainanbility Guidelines". Mange av disse problemstillingene jobbes det med i FME HydroCen, og Norge som vannkraftnasjon bør styrke dette framover for å bevare vår gode posisjon.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson