Til hovedinnhold
Norsk English

Løser samfunnsutfordringer i sommerjobben

Foto: Geir Mogen
Rekordmange søkte seg til sommerjobbprogrammet i SINTEF Industri i 2021. Blant mer enn 300 søknader ble 27 studenter plukket ut til å arbeide med problemstillinger SINTEF Industri jobber med å løse for norsk og europeisk næringsliv.

– Sommerjobbprogrammet vårt er en årlig utlysning som er veldig viktig for oss. Bærekraft går igjen i alle oppgavene våre, noe både våre kunder og studentene er opptatte av, så vår aktivitet treffer godt. Vi skalerer nå for å kunne ta imot større studentgrupper kommende år, sier forskningsdirektør i SINTEF Industri, Jack Ødegård.

Studentene har vært utplassert både i Trondheim, Oslo, Porsgrunn, Skogmo og ved SINTEF Helgeland, og har blitt fulgt opp av dedikerte veiledere sommeren gjennom. Også tematisk har det vært god spredning.

– Bærekraftig energiteknologi som hydrogen, sol, vind og batterier, samt sirkulær økonomi har vært blant temaene studentene har fått bryne seg på sammen med SINTEFs forskere.

I år ble det 27 studentoppgaver og tilbakemeldingen fra både våre industripartnere og veiledere er utelukkende positive. Vi gleder oss allerede til neste år, sier Ødegård.

Forskningsdirektør i SINTEF Industri, Jack Ødegård.
Forskningsdirektør i SINTEF Industri, Jack Ødegård.

Inspirerende og skjerpende

Forsker Karen Osen i SINTEF Industri har vært en av årets veiledere. Hun er fornøyd med ordningen.

– Det har vært både hyggelig, inspirerende og skjerpende å ha sommerstudenter i forskergruppa vår. Det de har jobbet med i sommer går rett inn som leveranse i to pågående EU-prosjekter, så vi har god nytte av resultatene de frembringer, sier hun.

Osen har vært sommerforsker Ragnhild Reites veileder. Reite studerer materialteknologi og har i sommer jobbet med verdikjeden til batterier og sett på resirkulering av kobolt.

Jeg har jobbet mye på lab i sommer, både alene og sammen med SINTEFs forskere, så jeg har lært veldig mye forskjellig, forteller Reite, og legger til;

– Jeg synes forskning er så spennende fordi vi kan finne nye løsninger vi både kan ha nytte av i hverdagen, men som også kan løse store verdensutfordringer innenfor for eksempel klima, slår hun fast.

Verdikjeden til batterier - Ragnhild Reite
Verdikjeden til batterier - Ragnhild Reite

Relevant for samfunnet

Industriell bioteknologi har også vært blant årets oppgavetema. Studentene Ingrid Vikan Sjurgard og Lise Klaksvik har i sommer jobbet i en krysning mellom bioteknologi og programmering.

– Bioteknologi blir brukt til alt fra biodrivstoff til vaksine mot korona, så det har veldig mange bruksområder. Forskning hjelper oss til å bedre forstå verden rundt oss og ha faktagrunnlag for det vi beslutter eller velger å satse på, så det er veldig viktig sier Klaksvik, som etter endt sommerforskeropphold er på vei til England for en spennende jobb som biomedisinsk ingeniør.

Veileder og forsker i SINTEF Industri, Snorre Sulheim, sier sommerstudentenes bidrag er verdifullt.

– De har holdt fremdriften i prosjektet de har vært koblet på, og datagrunnlaget de har jobbet med i sommer, skal vi bruke som underlag når vi designer nye forsøk for høsten, konstaterer han.

Industriell bioteknologi - Lise Klaksvik og Ingrid Vikan Sjurgard
Industriell bioteknologi - Lise Klaksvik og Ingrid Vikan Sjurgard

Utslippsreduksjoner på sokkelen

Blant årets søkere var fjerdeårsstudent på geofysikk, Eline Nybråten. I åtte uker har hun jobbet på Lavutslippssenteret med energilagringssystemer innenfor offshore vindkraft.

– Man trenger systemer for å kunne lagre energien man produserer i perioder med overproduksjon. Jeg har sett på ulike energibærere, da spesielt hydrogen, men også kjemisk lagring som metanol og ammoniakk. Jeg har brukt vinddata for å lage modeller som beregne hvor store energilagrene må være og hvor mye av energien som kan brukes, forteller Nybråten.

Lavutslippssenteret jobber med å finne løsninger for å redusere klimagassutslipp fra olje og gass produksjonen på norsk sokkel. Elines veileder, forsker Tore Lyngås Føyen sier sommerstudentenes arbeid er betydningsfullt.

– Sommerstudentene våre har jobbet med å få frem overordnet datagrunnlag som kan benyttes for å skissere videre studier for utslippsreduserende tiltak på sokkelen. Det er nyttig for oss sier han.

Lavutslippssenterets arbeid med energilagringsløsninger kan på sikt ha overføringsverdi til andre sektorer også, påpeker Føyen.

– Energilagring er en av de store utfordringene knyttet til å kunne bruke fornybar kraft i energisystemet vårt. Om du baserer deg på sol og vind, for eksempel, så må energien kunne lagres til skyfulle, vindstille dager. Finner vi effektive energilagringsløsninger innen olje- og gass kan det være mulig å tilpasse de til andre sektorer, sier han.

Energilagringssystemer til offshore vindkraft  - Eline Nybråten
Energilagringssystemer til offshore vindkraft  - Eline Nybråten

Viktig rekrutteringsarena

Forskningsdirektør Jack Ødegård mener sommerstudentene bidrar til å få frem nye ideer til prosjekter og løsninger som kan utvikles videre, men også at arbeidet er en viktig rekrutteringsarena for fremtidens forskere.

– Vi gleder oss allerede til neste års utlysning som kommer tidlig i 2022 på SINTEFs hjemmeside og sosiale mediekanaler. En sommerjobb hos oss er en unik mulighet til å finne relevante tema for en avsluttende masteroppgave også, så vi mener dette har stor verdi for studentene også, sier han.

– Oppgavene studentene har jobbet med er svært bedrifts- og samfunnsrelatert og vil gi et godt grunnlag for vårt videre arbeid med bærekraft og utvikling av en grønn økonomi i flere bransjer, avslutter han.

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker sommerjobb hos SINTEF Industri.

 

Om sommerjobbprogrammet

I august legges rapportene med resultatene fra årets sommerjobbstudenter frem for faggruppene i SINTEF Industri samt at de tilgjengeliggjøres på sintef.no

Årets oppgaver lå innenfor disse temaene:

  • Batteri-brenselcelle hybrid system
  • Teknoøkonomiske – og bærekraftsanalyser
  • Lavutslipps- materialproduksjon
  • PV (solcelle) systemer
  • Industriell Bioteknologi
  • Batteriverdikjede
  • Lavutslipps petroleumsteknologi
  • Digitalisering – prosessindustri
  • Fremtidens Produksjon
  • Boring og brønn

SINTEFs sommerjobb-prosjekt lyses ut årlig i første kvartal og er et samarbeid mellom NTNU, Universitetet i Sørøst Norge og Nord Universitet, samt Fylkeskommunene i Trøndelag, Nordland og Telemark. Det er mulig å få sommerjobb hos flere av SINTEFs institutter og i 2021 var det sommerstudenter både ved SINTEF Industri, SINTEF Energi og SINTEF Digital.

Kontaktperson