Til hovedinnhold
Norsk English

Sommerjobber i SINTEF Industri

Vi søker etter dyktige og engasjerte studenter som ønsker bidra til å løse utfordringer for industri og samfunn.

Kontaktperson

Sommerforsker 2025

Oppgavene vil være knyttet til løpende prosjekter med interessante og industrinære problemstillinger, hvor grønn og digital omstilling og overgangen til et mer bærekraftig samfunn står i fokus.

Vi regner med å kunne tilby 20-30 sommerjobber for sommeren 2025. Aktuelle arbeidssteder vil – avhengig av tema/forskningsområde – kunne være Trondheim, Oslo, Porsgrunn, Bergen, Verdal eller Mo i Rana.

Sommerjobber utlyses innen disse fagområdene:

 • Batterier
 • Hydrogen
 • Boring og brønn
 • Formasjonsfysikk
 • Geofysikk
 • Metallproduksjon
 • Metallprosessering
 • Nye energiløsninger
 • Reservoar og geologi
 • Bærekraftanalyser
 • Industriell økonomi 

Alle disse temaene er prioriterte forskningsområder for SINTEF Industri. Fordypning mot digitalisering og bruk av kunstig intelligens (KI) vil kunne være relevant for flere av områdene.

Vi oppfordrer særlig studenter som er er ferdige med 3. og 4. årskurs sommeren 2025 til å søke.

Interesserte bes om å ta kontakt tidlig da vi fortløpende vil vurdere kandidater.

Søknadsfristen for sommeren 2025 er 31. januar 2025.

Se våre utlyste sommerjobber her

Glimt fra sommerforskere ved SINTEF Industri 2024

Sommerforsker ved SINTEF Industri 2024, Sophie-Kristin.

Sommerforsker ved SINTEF Industri 2024, Sophie-Kristin.

Lars og Hannah er sommerforskere ved forskningsgruppe Elektrolyse og høytemperatur materialer, sommeren 2024.

Lars og Hannah er sommerforskere ved forskningsgruppe Elektrolyse og høytemperatur materialer, sommeren 2024.

Ole Gunnar er sommerforsker ved SINTEF Industri, avdeling for bærekraftig energiteknologi, sommeren 2024.

Ole Gunnar er sommerforsker ved SINTEF Industri, avdeling for bærekraftig energiteknologi, sommeren 2024.

Sommerforskere ved SINTEF Industri 2023

Sommerforsker hos SINTEF Industri 2023, Alastair Thomas

Sommerforsker hos SINTEF Industri 2023, Alastair Thomas

Sommerforsker hos SINTEF Industri 2023, Anatolii Mishchuk

Sommerforsker hos SINTEF Industri 2023, Anatolii Mishchuk

Sommerforsker hos SINTEF Industri, Henrik Nicolajsen og Jørgen Kjøsen Lindgren

Sommerforsker hos SINTEF Industri, Henrik Nicolajsen og Jørgen Kjøsen Lindgren

Sommerforskere ved SINTEF Industri 2022

Sommerforsker hos SINTEF Industri 2022, Eline Nyhus

Sommerforsker hos SINTEF Industri 2022, Eline Nyhus

Sommerforsker hos SINTEF Industri, Sigrid Hoven

Sommerforsker hos SINTEF Industri, Sigrid Hoven

Sommerforskere ved SINTEF Industri 2021

Forskningsdirektør i SINTEF Industri Jack Ødegård
Forskningsdirektør i SINTEF Industri Jack Ødegård
Verdikjeden til batterier - Ragnhild Reite
Verdikjeden til batterier - Ragnhild Reite
Industriell bioteknologi - Lise Klaksvik og Ingrid Vikan Sjurgard
Industriell bioteknologi - Lise Klaksvik og Ingrid Vikan Sjurgard
Energilagringssystemer til offshore vindkraft - Eline Nybråten
Energilagringssystemer til offshore vindkraft - Eline Nybråten

Resultater og saker fra sommerjobber i SINTEF Industri

Løser samfunnsutfordringer i sommerjobben

Løser samfunnsutfordringer i sommerjobben

Rekordmange søkte seg til sommerjobbprogrammet i SINTEF Industri i 2021. Blant mer enn 300 søknader ble 27 studenter plukket ut til å arbeide med problemstillinger SINTEF Industri jobber med å løse for norsk og europeisk næringsliv.

Leveranser fra Grønne bærekraftige sommerjobber 2018

Leveranser fra Grønne bærekraftige sommerjobber 2018

Studentene har arbeidet med fire forskjellige oppgaver i år og levert rapport for: System for on-line måling og karakterisering av diffuse utslipp (Mo i Rana/Helgeland), gjenvinning fra industrielle overskuddsmasser (Mo i Rana/Helgeland...

Leveranser fra Grønne bærekraftige sommerjobber 2019

Leveranser fra Grønne bærekraftige sommerjobber 2019

I år har ni studenter fra NTNU i Trondheim arbeidet med 7 ulike oppgaver som flere bedrifter og det offentlige samarbeider om. Oppgavene har tema digitalisering/automatisering, optimalisering av energisystemer, utvikling av KPIer for bærekraftig...

Spennende resultater i SINTEFs grønne sommerjobbprogram

Spennende resultater i SINTEFs grønne sommerjobbprogram

SINTEFs sommerjobbprosjekt har gitt industrien nyttige innspill til nyskapende, grønn innovasjon, samtidig som studentene i programmet har fått innblikk i de mange jobbmulighetene i industrien, helt i tråd med målet satt før oppstart

Informasjon til søkere

Hvert år utlyses en rekke sommerjobber. Hos oss vil sommerstudentene samarbeide, både med andre studenter og SINTEF-forskere, om å løse aktuelle problemstillinger for norsk næringsliv. 

Kort om SINTEF Industri

SINTEF Industri, med våre 500+ medarbeidere, er SINTEF-konsernets største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Arbeidssted

SINTEF Industri har forskere i Trondheim, Oslo, Mo i Rana og Porsgrunn. Studentene vil få arbeidssted i Trondheim eller Oslo. Bor du i nærheten av våre kontorer i Mo i Rana eller Herøya så kan det være et alternativ å arbeide derfra etter nærmere avtale. SINTEF kan være behjelpelig med å skaffe hybel. Ta sjansen og søk sommerjobb på et nytt sted i sommer!

Faglig bakgrunn og studieløp

Vi ønsker studenter med ulik faglig bakgrunn som kan relateres til til de faglige miljøene i SINTEF Industri. Du som søker bør ha nådd 4. året i
studieløpet ditt.

Eksempler på faglig bakgrunn som kan være av interesse*:

 • Material- og prosessteknologi
 • Bioteknologi
 • Energi og miljø
 • Undergrunn- og petroleumsteknologi
 • IT/data
 • Kybernetikk og robotikk
 • Industriell økologi/industriell økonomi
 • Innovasjon og entreprenørskap

*disse temaene kan endre seg til neste utlysning/tilpasses for å være høyaktuell for norsk industri og næringsliv.

Faglig veileder og bedriftkontakt

Du som får tilbud om sommerjobb i SINTEF Industri vil få tildelt en egen veileder. De fleste studentene vil også bli satt i kontakt med aktuelle bedriftskunder.