Til hovedinnhold
Norsk English

Leveranser fra Grønne bærekraftige sommerjobber 2019

I år har ni studenter fra NTNU i Trondheim arbeidet med 7 ulike oppgaver som flere bedrifter og det offentlige samarbeider om. Oppgavene har tema digitalisering/automatisering, optimalisering av energisystemer, utvikling av KPIer for bærekraftig innkjøp, utnyttelse av lavtemperatur spillvarme fra prosessindustrien i Grenland, mulighetsanalyse av CCU ved Herøya Industripark og visualiseringsverktøy av bistrømmer for bedriftene i Orkanger/Thamsklyngen.