Til hovedinnhold
Norsk English

Grønne bærekraftige sommerjobber

Grønne, bærekraftige sommerjobber er et prosjekt vi ønsker å videreføre hvert år. Prosjektet er initiert av SINTEF, NTNU og Nord Universitet med finansiering fra Trøndelag, Nordland og Telemark Fylkeskommuner.

Kontaktperson

Seks av årets syv sommerstudenter fra 2018 sammen med initiativtakerne. Ønsker du å delta kommende sommer? Da kan du søke sommerjobb hos oss.

Målet med sommerjobbprosjektet, er å tilby unge flinke kandidater med relevant fagsammensetning, interessante og industrinære problemstillinger som kan brukes i prosjekt- og masteroppgaver. Kandidatene vil bli eksponert for interessante bedrifter i en spennende region. Bedriftene vil trekke veksler på kandidatenes kunnskaper og perspektiver inn i sine leveranser. Leveransene er faglig basert og knyttet til aktuelle problemstillinger.

Grønne og bærekraftige sommerjobber 2019

SINTEF tilbyr nå i samarbeid med NTNU, Universitetet i Sørøst Norge og Nord Universitet, og Fylkeskommunene i Trøndelag, Nordland og Telemark en unik mulighet for studenter som ønsker å bidra til det grønne skiftet og overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Vi søker etter engasjerte studenter primært fra 4. året med ulik faglig bakgrunn, og vi ønsker å sette sammen grupper av studenter med ulik spisskompetanse, f.eks innen økonomi, miljø, innovasjon, prosessteknologi og digitalisering (f.eks relatert til prosessindustri, fiskeri & havbruk, avfallsbransjen, skog & jordbruk/næringsmiddel). Studentene skal jobbe tett sammen med industri, regionale myndigheter og forskere for å bidra til ny kunnskap, teknologi og økonomiske modeller som grunnlag for at en mer bærekraftig og sirkulær økonomi kan la seg realisere.

Klima og miljø er en av vår tids store samfunnsutfordringer. En stadig økende global ressursbruk og energiforbruk setter fokus på å øke material- og energieffektivitet gjennom nye, bærekraftige løsninger. I norsk kontekst ser vi en betydelig utfordring med tanke på å opprettholde velstand, verdiskaping og konkurransekraft i en periode hvor verdiskapingen fra petroleumssektoren er forventet å synke fremover. I en sirkulær økonomi beholdes ressursene i verdikjedene lengst mulig ved å øke ressursutnyttelsen og graden av gjenvinning/resirkulering. Dette reduserer negative miljøeffekter og muliggjør samtidig økonomisk vekst uten økt ressursuttak.

Viktige spørsmål som gruppen med sommerstudenter vil få anledning til å jobbe med er hvordan virksomheter kan utvikle sine prosesser, verdikjeder og forretnings-modeller, og hvordan prosess- og produktdesign, resirkulering/gjenvinning, avfallshåndtering og samarbeid med andre virksomheter kan utnyttes for å skape økonomisk vekst og miljømessig og sosial bærekraft.

Det samfunnsøkonomiske perspektivet (politikkutforming) og samspillet Samfunn-Bedrift-Klynge skal også belyses.

Det finnes mange spennende case-eksempler som studentene kan jobbe med, blant annet knyttet til industriparkene i Mo i Rana (www.mip.no) og Herøya/Porsgrunn (www.heroya-industripark.no) som har en tydelig strategi innen bærekraft og overgangen til en sirkulær økonomi. I Trøndelag foregår en offensiv satsing gjennom etablering av en bio-sirkulær industriklynge i Orkanger, en avfallsklynge i Trondheim samt satsing på en avansert bioøkonomi. Tilsvarende i Grenland er det fokus på å skape en klimapositiv industri, blant annet gjennom "Industrial Green Tech" klyngen og en satsing på digitalisering for å realisere med effektive og bærekraftige prosesser.

Vi tilbyr attraktive sommerjobber med varierte og spennende arbeidsoppgaver i tett samarbeid med andre studenter, engasjerte forskere, dedikerte offentlige ansatte og ivrige industrirepresentanter. Oppgavene som sommerstudentene skal jobbe med vil være svært samfunnsrelevante og gi et godt grunnlag for videre arbeid med bærekraft og utvikling av en grønn økonomi i flere bransjer.

SINTEF kan være behjelpelig med å skaffe hybel. Ta sjansen og søk sommerjobb på et nytt sted i sommer!

Plan for sommerjobbene
Vi ser for oss 10-20 studenter fra 4. årskurs, som vil bli organisert i mindre grupper rundt spissede tema, fordelt mellom jobbsted Mo i Rana, Trondheim, Herøya/Grenland. Varighet ca. 8 uker, med oppstart medio juni.

  • Søknadsfrist: 29.mars
  • Ca. 1. mai: rekrutteringsprosess avsluttet, sommerjobbene fordelt
  • 3.-4. Juni: Deltakelse på Circular Economy Conference i Langesund (https://www.sintef.no/en/events/circular-economy-conference-2019/
  • Medio Juni: Kick-off med hele gruppa (Trondheim), og aktuelle representanter og veiledere fra SINTEF, Nord Universitet, NTNU, USN, Fylkeskommune og bedrifter.
  • Juni-August. Arbeid med oppgavene.
  • Oppfølging: Hver oppgave/sommerjobb vil få en dedikert veileder som vil være knyttet til det aktuelle prosjektet
  • August/September: Seminar/Mini-konferanse med presentasjon av resultater fra sommerjobben for alle relevante aktører/samarbeidspartnere m.fl.

Kandidaten vil bli ansatt i SINTEF i perioden sommerjobbprogrammet pågår.

Kontaktpersoner:

Aktuelt

Leveranser fra Grønne bærekraftige sommerjobber 2019

Leveranser fra Grønne bærekraftige sommerjobber 2019

I år har ni studenter fra NTNU i Trondheim arbeidet med 7 ulike oppgaver som flere bedrifter og det offentlige samarbeider om. Oppgavene har tema digitalisering/automatisering, optimalisering av energisystemer, utvikling av KPIer for bærekraftig...

Spennende resultater i SINTEFs grønne sommerjobbprogram

Spennende resultater i SINTEFs grønne sommerjobbprogram

SINTEFs sommerjobbprosjekt har gitt industrien nyttige innspill til nyskapende, grønn innovasjon, samtidig som studentene i programmet har fått innblikk i de mange jobbmulighetene i industrien, helt i tråd med målet satt før oppstart

Leveranser fra Grønne bærekraftige sommerjobber 2018

Leveranser fra Grønne bærekraftige sommerjobber 2018

Studentene har arbeidet med fire forskjellige oppgaver i år og levert rapport for: System for on-line måling og karakterisering av diffuse utslipp (Mo i Rana/Helgeland), gjenvinning fra industrielle overskuddsmasser (Mo i Rana/Helgeland...