Til hovedinnhold
Norsk English

Andreas Nicolas Berntsen

Forskningsleder

Andreas Nicolas Berntsen
908 46 471
Avdeling:
Petroleum
Kontorsted:
Trondheim

Andreas er fungerende forskningsleder for faglaget Anvendt Geovitenskap, ei gruppe med bred kompetanse innen karakterisering, forståelse og overvåkning av undergrunnen. Gruppa dekker blant annet fagområdene geologi, geofysikk, og reservoarteknologi med anvendelser mot olje og gass, CO2- og hydrogenlagring, og fremtidig bærekraftig bruk av ressurser.

Kompetanse og fagområder

Geomekanikk for olje og gass og CCS; CO2-injeksjon og saltutfelling; injektivitet; gassproduksjon og tørking; sandproduksjon; borehullsstabilitet; eksperimenter

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 15B
Trondheim