Til hovedinnhold
Norsk English

POREPAC - Forebygging av permeabilitetsreduksjon rundt CO2-injeksjonsbrønner

Ved CO2-lagring i berggrunnen må CO2 pumpes inn i porøse bergarter. Porene i disse bergartene kan av ulike grunner tettes i løpet av operasjonen slik at strømningen avtar eller stopper helt opp. I prosjektet POREPAC skal vi prøve å forstå hvordan tilstanden i området rundt brønnen, samt pauser og oppstart i injeksjonen, påvirker risikoen for tetting.

CO2-lagring innebærer pumping av CO2 inn i porøse undergrunnsbergarter via brønner. En viktig forutsetning for god gjennomføring av slike prosjekter er at injeksjonen kan foregå sikkert og effektivt, og dette krever god strømning av CO2 fra brønnen og inn i steinformasjonen. CO2-injeksjon har vist seg å være utfordrende i flere tilfeller, siden det er mange potensielle mekanismer som kan føre til tetting av bergartene i nærbrønnsområdet.

I dette prosjektet har vi valgt å undersøke noen av tettingsmekanismene i et operasjonelt perspektiv. Det vil si at vi skal prøve å forstå hvordan tilstanden i nærbrønnsområdet (slikt som spenninger, trykk, temperatur, strømning og bergartstype) samt pauser og oppstart i injeksjonen, påvirker risikoen for tetting. Dette kan være forårsaket av for eksempel saltutfelling, dannelse av voks og hydrater, bakteriefilmer, svelling av leirmineraler, og transport av finstoff fra delvis knust stein rundt brønnen. Småskala flømningsførsøk vil bli gjort for å undersøke grunnleggende tettingsmekanismer. Mellomskala injeksjonsforsøk vil bli utført i steinprøver formet som nedskalerte brønner med et helt nytt og spesialdesignet instrument som tillater oss å etterligne spenninger, trykk, temperatur og injeksjonsmønstre som finnes i en virkelig injeksjonsbrønn. Resultatene blir implementert i et simulatorverktøy for planlegging og gjennomføring av CO2-injeksjonsbrønner.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet

TCCS-10

The 10th Trondheim CCS Conference is an internationally leading CCS conference. It was held June 17-19 in Trondheim, Norway. At the Conference, international researchers, policy makers, industry and academia gathered to present and discuss the latest CCS research.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2018 - 31.12.2021

Utforsk fagområdene