Til hovedinnhold
Norsk English

RETURN - Gjenbruk av depleterte olje- og gassfelt for CO2-lagring

RETURN har som mål å kunne muliggjøre trygg og kostnadseffektiv langtidslagring av CO2 i depleterte olje- og gassreservoarer ved å forstå og kunne håndtere kjøling av og faseoverganger i CO2 under injeksjon. RETURN samler mange industri- og forskningspartnere i Norge, Nederland, Storbritannia, Tyskland, Italia og Canada.

Kontaktperson

Prosjektet RETURN har som hensikt å muliggjøre storskala lagring av CO2 i gamle olje og gassreservoarer, hvor trykket er veldig lavt etter mange år med produksjon av olje eller gass. Det er stor gevinst i å lagre CO2 i uttømte felt, siden disse er velkjente fra produksjonstida og trykket er lavt, noe som tilsier at det er plass til store mengder CO2 uten lekkasjerisiko forbundet med for høyt trykk.

Prosjektet RETURN vil håndtere tekniske utfordringer som gjenstår, knyttet til sterk kjøling av CO2 når det injiseres i lavtrykksreservoarer. Frysing, hydratdannelse og faseoverganger i nærbrønnsområdet kan føre til plugging av porenettverket og hindre videre injeksjon. Gode numeriske verktøy er nødvendig for å finne trygge driftsparametre.

Videre må en ta hensyn til at spenningene i bergartformasjonene ikke endrer seg uniformt under produksjon av olje og gass. Ved injisering av CO2 kommer man ikke tilbake til den opprinnelige spenningsfordelingen. Spenningskonsentrasjoner kan dermed oppstå, med fare for oppsprekking og danning av en lekkasjevei. I tillegg må man håndtere spenninger som følge av temperaturendringer ved injeksjon av kald CO2. I dag håndterer man disse utfordringene ved å varme opp CO2 før injeksjon eller bruke et høyt antall brønner med lav rate. Løsningen er dyr og krever mye energi.

SINTEF er koordinator i RETURN-prosjektet.

Partnere

Norge

Nederland

Tyskland

 

England

Italia/UK

Canada

 

RETURN er finansiert gjennom ACT-programmet (Accelerating CCS Technologies), Grant number 327322.

For mer informasjon om RETURN, se hjemmesiden

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Utforsk fagområdene