Til hovedinnhold
Norsk English

Ane Elisabet Lothe

Forskningsleder

Ane er geolog og har ei doktorgrad i strukturgeologi. Ho har arbeid på SINTEF i over 20 år, i ulike stillingar blant anna som forskingssjef og har ledet mange store prosjekter. I dag jobbar ho som seniorforskar i Anvendt Geovitenskap, der ho forskar på korleis enn kan simulere vanntrykk i undergrunnen og prøver å forstå effekt av takbergart og forkastingar over millionar av år. I tillegg til 3D trykkmodellering forskar ho på CO2-lagring i undergrunnen (CCS).

Utdanning

Ane har hovudfag i strukturgeologi/petroleum og doktorgrad i strukturgeologi frå Universitet i Bergen. På laveregrad studerte ho eit år på UNIS, Svalbard. I hovudfaget gjorde ho feltarbeid i Brumunddalen, Norge, der ho studerte deformasjonsband i sandstein.

Fagområder

Ekspertise

Programvare

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 15B
Trondheim